NVDB DatakatalogEntreprenør 608

Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.

Egenskapstyper

Nummer 5480
<Tall>
Navn 5481
<Tekst>
Merknad 5482
<Tekst>
Utgår 5777
Ja
Nei

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Nei
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk