NVDB DatakatalogVegsperring 607

Angir at veg er fysisk sperret.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100607
<>
Merknad 5478
<Tekst>
Type 7861
Betongkjegle
Rørgelender
Steinblokk
New Jersey
Bussluse
Låst bom
Trafikkavviser
Bilsperre
Bom med automatisk åpner
Eier 9498
Stat
Fylkeskommune
Uavklart
Kommune
Privat
Geometri, punkt 7930
<GeomPunkt>
Geometri, linje 6837
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk