NVDB DatakatalogVegsperring 607

Angir at veg er fysisk sperret.

Egenskapstyper

Type 7861
9970: Betongkjegle
9971: Rørgelender
9972: Steinblokk
9973: New Jersey
9974: Bussluse
9975: Låst bom
11799: Trafikkavviser
11800: Bilsperre
13369: Bom med automatisk åpner
Funksjon 11542
19674: Betalingssperre
19675: Bussluse
19676: Fjernstyrt sperring
19677: Låst sperring
19678: Trafikkavviser
19679: Ulåst Sperring
Gjelder tidsrom 11543
Tekst
Merknad 5478
Tekst
Eier 9498
18561: Stat, Nye Veier
13378: Stat, Statens vegvesen
13379: Fylkeskommune
17619: Uavklart
13380: Kommune
13381: Privat
Geometri, punkt 7930
GeomPunkt
Geometri, linje 6837
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk