NVDB DatakatalogVærrelatert strekning 605

Gir informasjon om hvilken værstasjon (tilhørende DNMI) gitt strekning er knyttet til. Tidligere register 33 Målestasjon i VDB

Egenskapstyper

Værstasjon 1 5795
Tall
Værstasjon 2 5796
Tall
Tilleggsinformasjon 11630
Tekst
Geometri, hjelpelinje 6915
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk