NVDB DatakatalogVærrelatert strekning 605

Gir informasjon om hvilken værstasjon (tilhørende DNMI) gitt strekning er knyttet til. Tidligere register 33 Målestasjon i VDB

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100605
<>
Værstasjon 1 5795
<Tall>
Værstasjon 2 5796
<Tall>
Geometri, linje 6915
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk