NVDB DatakatalogOppgravingslag 602

Gir informasjon om hvert lag i en oppgraving. Tidligere register 16 i VDB

Egenskapstyper

Analysedato 5471
Dato
Signatur 9146
Tekst
Lagtykkelse 5468
Tall [cm]
Materialbetegnelse, overbygning 5469
7424: Dobbel overflatebehandling
7425: Dobbel overflatebehandling m/grus
7426: Emulsjons grus
7427: Emulsjons grus, drenerende
7428: Emulsjons grus, tett
7429: Enkel overflate behandl
7430: Enkel overflatebehandling m/grus
7431: Emulsjons pukk
7432: Asfaltløsningsrus
7433: Mykasfalt
7434: Myk drensasfalt
7435: Drensasfalt
7436: Asfalt skumgrus
7437: Gjenbruksasfalt
7403: 01 - Betongdekke
7404: 02 - Asfaltdekke
7405: 03 - Asfaltert grus
7406: 04 - Ottadekke
7407: 05 - Asfaltert sand
7408: 06 - Asfaltert pukk
7409: 07 - Sementbunden pukk, magerbetong
7410: 08 - Oljegrus
7411: 09 - Penetrert pukk
7412: 10 - Forkilt pukk, sandf. Pukk
7413: 11 - Bærelag grus
7414: 12 - Forsterkningslag sand, grus, sams masse, kult, stein
7415: 13 - T2-materialer
7416: 14 - T3-materialer
7417: 15 - Krakelert asfaltdekke
7418: 16 - Krakelert oljegrus, ottadekke,asfaltløsninggrus
7419: 17 - Brostein
7420: 18 - Isolasjonsplater
7421: 19 - Bark
7422: Bitumenstab. grus
7423: Sementstab. grus/pukk
Bæreevnegruppe, matrial undergr 5470
7440: III - Sand ensgradert, Cu<10
7441: IV - Grus, sand, morene, med litt finstoff T2
7442: V - Grus, sand, morene, med mye finstoff T3
7443: VI - Silt, leire T4
7444: VII - Myr, torv
7445: VIII - Bark
7438: I - Fjell, steinfylling
7439: II - Grus, sand, velgradert, Cu>10
Prøvenummer 9142
12198: 1
12199: 2
12200: 3
12201: 4
12202: 5
12203: 6
12204: 7
12205: 8
12206: 9
12207: 10
Jordart 9184
Tekst
Materiale < 63 µm 9137
Tall [%]
Materiale < 20 µm 8753
Tall [%]
Humusinnhold 10250
Tall [%]
Telegruppe 9144
12224: T3
12225: T4
12222: T1
12223: T2
Graderingstall (Cu) 9145
Tall [%]
Merknad 9185
Tekst
Lagnummer 5467
Tekst
Geometri, punkt 6890
GeomPunkt

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk