NVDB DatakatalogOppgravingsdata 601

Gir informasjon om oppgraving. Tidligere register 16 i VDB

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100601
<>
Oppgravingsdato 9138
<Dato>
Signatur 9139
<Tekst>
Geometri, punkt 6889
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk