NVDB DatakatalogUtgår_Landskapsverdi 600

Landskapsverdi. Tidligere register 42-Landskap i VDB

Egenskapstyper

Landskapstema 5464
7395: Landskapsbilde
7396: Naturmiljø
7397: Kulturmiljø
7398: Samlet
Landskapsverdi 5465
9345: Forringet verdi
7399: Spesielt verdifullt
7400: Verdifullt
7401: Vanlig
Landskapsansvarlig 5466
Tekst
Beskrivelse 7067
Tekst
Geometri, hjelpelinje 6912
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk