NVDB DatakatalogLandskapsverdi 600

Landskapsverdi. Tidligere register 42-Landskap i VDB

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100600
<>
Landskapstema 5464
Landskapsbilde
Naturmiljø
Kulturmiljø
Samlet
Landskapsverdi 5465
Forringet verdi
Spesielt verdifullt
Verdifullt
Vanlig
Landskapsansvarlig 5466
<Tekst>
Beskrivelse 7067
<Tekst>
Geometri, linje 6912
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk