NVDB DatakatalogBru 60

Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100060
<>
Navn 1080
<Tekst>
Nummer 2175
<Tall>
Byggverkstype 9182
Kulvert/rør (1)
Kulvert/rør (10)
Kulvert/rør (100)
Kulvert, plassp (11)
Kulvert, plassp (110)
Kulvert, plassp (111)
Kulvert, plassp (112)
Kulvert, plassp (113)
Kulvert, plassp (114)
Kulvert, plassp (119)
Kulvert, pref. (12)
Kulvert, pref. (120)
Kulvert, pref. (121)
Kulvert, pref. (122)
Kulvert, pref. (123)
Kulvert, pref. (124)
Kulvert, pref. (129)
Bjelkeramme (13)
Bjelkeramme (130)
Bjelkeramme (131)
Bjelkeramme (132)
Bjelkeramme (133)
Bjelkeramme (134)
Bjelkeramme (139)
Rør, korrugert (14)
Rør, korrugert (140)
Rør, korrugert (141)
Rør, korrugert (142)
Rør, korrugert (143)
Rør, korrugert (144)
Rør, korrugert (145)
Rør, korrugert (149)
Rør, glattveg. (15)
Rør, glattveg. (150)
Rør, glattveg. (151)
Rør, glattveg. (152)
Rør, glattveg. (153)
Rør, glattveg. (154)
Rør, glattveg. (155)
Rør, glattveg. (159)
Hvelv (16)
Hvelv (160)
Hvelv (161)
Hvelv (162)
Hvelv (163)
Hvelv (164)
Hvelv (169)
Hvelv (17)
Hvelv (170)
Hvelv (171)
Hvelv (172)
Hvelv (173)
Hvelv (174)
Hvelv (175)
Hvelv (179)
Kulvert, andre (19)
Kulvert, andre (190)
Platebru (2)
Platebru (20)
Platebru (200)
Platebru (21)
Platebru (210)
Platebru (211)
Platebru (212)
Platebru (213)
Platebru (214)
Platebru (215)
Platebru (219)
Platebru (22)
Platebru (220)
Platebru (221)
Platebru (222)
Platebru (223)
Platebru (229)
Bj.platebru (23)
Bj.platebru (230)
Bj.platebru (231)
Bj.platebru (232)
Bj.platebru (233)
Bj.platebru (239)
Bj.platebru (24)
Bj.platebru (240)
Bj.platebru (241)
Bj.platebru (242)
Bj.platebru (243)
Bj.platebru (249)
Ribbeplatebru (25)
Ribbeplatebru (250)
Platebru (26)
Platebru (260)
Platebru (261)
Platebru (262)
Platebru (269)
Plateelem.bru (27)
Plateelem.bru (270)
Plateelem.bru (271)
Plateelem.bru (272)
Plateelem.bru (279)
Platebru, andre (29)
Platebru, andre (290)
Bjelkebru (3)
Bjelkebru (30)
Bjelkebru (300)
Bjelkebru,plass (31)
Bjelkebru,plass (310)
Bjelkebru,plass (311)
Bjelkebru,plass (312)
Bjelkebru,plass (313)
Bjelkebru,plass (314)
Bjelkebru,plass (315)
Bjelkebru,plass (319)
Bjelkebru, NIB (32)
Bjelkebru, NIB (320)
Bjelkebru, NIB (321)
Bjelkebru, NIB (322)
Bjelkebru, NIB (323)
Bjelkebru, NIB (324)
Bjelkebru, NIB (329)
Bj.bru, NOB/NOT (33)
Bj.bru, NOB/NOT (330)
Bjelkebru, NOB (331)
Bjelkebru, NOB (332)
Bjelkebru, NOB (333)
Bjelkebru, NOT (334)
Bjelkebru, NOT (335)
Bjelkebru andre (339)
Bjelkeelem.bru (34)
Bjelkeelem.bru (340)
Bjelkeelem.bru (341)
Bjelkeelem.bru (342)
Bjelkeelem.bru (343)
Bjelkeelem.bru (344)
Bjelkeelem.bru (349)
Bjelkebru (35)
Bjelkebru (350)
Bjelkebru (351)
Bjelkebru (352)
Bjelkebru (353)
Bjelkebru (354)
Bjelkebru (355)
Bjelkebru (356)
Bjelkebru (357)
Bjelkebru (359)
Stålbjelkebru (36)
Stålbjelkebru (360)
Stålbjelkebru (361)
Stålbjelkebru (362)
Stålbjelkebru (363)
Stålbjelkebru (364)
Stålbjelkebru (365)
Stålbjelkebru (366)
Stålbjelkebru (369)
Platebærerbru (37)
Platebærerbru (370)
Platebærerbru (371)
Platebærerbru (372)
Platebærerbru (373)
Platebærerbru (374)
Platebærerbru (375)
Platebærerbru (376)
Platebærerbru (377)
Platebærerbru (379)
Platebærerbru (38)
Platebærerbru (380)
Platebærerbru (381)
Platebærerbru (382)
Platebærerbru (383)
Platebærerbru (384)
Platebærerbru (385)
Platebærerbru (386)
Platebærerbru (387)
Platebærerbru (389)
Bjelkebru (39)
Bjelkebru (390)
Bjelkebru (391)
Kassebru (4)
Kassebru (40)
Kassebru (400)
Kassebru (41)
Kassebru (410)
Kassebru (411)
Kassebru (412)
Kassebru (413)
Kassebru (415)
Kassebru (416)
Kassebru (417)
Kassebru (419)
Kassebru (42)
Kassebru (420)
Kassebru (421)
Kassebru (422)
Kassebru (423)
Kassebru (425)
Kassebru (426)
Kassebru (427)
Kassebru (429)
Kassebru (43)
Kassebru (430)
Kassebru (431)
Kassebru (432)
Kassebru (433)
Kassebru (435)
Kassebru (436)
Kassebru (437)
Kassebru (439)
Kassebru (44)
Kassebru (440)
Kassebru (441)
Kassebru (442)
Kassebru (443)
Kassebru (445)
Kassebru (446)
Kassebru (447)
Kassebru (449)
Frittfremb.bru (45)
Frittfremb.bru (450)
Frittfremb.bru (451)
Frittfremb.bru (452)
Frittfremb.bru (453)
Frittfremb.bru (454)
Frittfremb.bru (459)
Kassebru (49)
Kassebru (490)
Bue/hvelv (5)
Bue/hvelv (50)
Bue/hvelv (500)
Buebru (51)
Buebru (510)
Buebru (511)
Buebru (512)
Buebru (513)
Buebru (514)
Buebru (515)
Buebru (516)
Buebru (519)
Buebru (52)
Buebru (520)
Buebru (521)
Buebru (522)
Buebru (523)
Buebru (524)
Buebru (525)
Buebru (526)
Buebru (529)
Buebru (53)
Buebru (530)
Buebru (531)
Buebru (532)
Buebru (533)
Buebru (534)
Buebru (539)
Buebru (54)
Buebru (540)
Buebru (541)
Buebru (542)
Buebru (543)
Buebru (544)
Buebru (545)
Buebru (546)
Buebru (547)
Buebru (548)
Buebru (549)
Buebru (55)
Buebru (550)
Buebru (551)
Buebru (552)
Buebru (553)
Buebru (554)
Buebru (555)
Buebru (559)
Hvelvbru (56)
Hvelvbru (560)
Hvelvbru (561)
Hvelvbru (562)
Hvelvbru (563)
Hvelvbru (564)
Hvelvbru (565)
Hvelvbru (569)
Hvelvbru (57)
Hvelvbru (570)
Hvelvbru (571)
Hvelvbru (572)
Hvelvbru (573)
Hvelvbru (574)
Hvelvbru (575)
Hvelvbru (579)
Bue/Hvelvbru (59)
Bue/Hvelvbru (590)
Fag/spreng/heng (6)
Fag/spreng/heng (60)
Fag/spreng/heng (600)
Fagverksbru (61)
Fagverksbru (610)
Fagverksbru (611)
Fagverksbru (612)
Fagverksbru (613)
Fagverksbru (614)
Fagverksbru (615)
Fagverksbru (616)
Fagverksbru (617)
Fagverksbru (618)
Fagverksbru (619)
Fagverksbru (62)
Fagverksbru (620)
Fagverksbru (621)
Fagverksbru (622)
Fagverksbru (623)
Fagverksbru (624)
Fagverksbru (625)
Fagverksbru (629)
Fagverksbru (63)
Fagverksbru (630)
Fagverksbru (631)
Fagverksbru (632)
Fagverksbru (633)
Fagverksbru (639)
Hengefagverkbru (64)
Hengefagverkbru (640)
Skråstagfagverk (65)
Skråstagfagverk (650)
Sprengverksbru (66)
Sprengverksbru (660)
Sprengverksbru (661)
Sprengverksbru (662)
Sprengverksbru (663)
Sprengverksbru (664)
Sprengverksbru (665)
Sprengverksbru (666)
Sprengverksbru (669)
Hengverksbru (67)
Hengverksbru (670)
Hengverksbru (671)
Hengverksbru (672)
Hengverksbru (673)
Hengverksbru (674)
Hengverksbru (675)
Hengverksbru (676)
Hengverksbru (677)
Hengverksbru (679)
Fagverk, andre (69)
Fagverk, andre (690)
Henge/flytebru (7)
Henge/flytebru (70)
Henge/flytebru (700)
Hengebru (71)
Hengebru (710)
Hengebru (711)
Hengebru (712)
Hengebru (713)
Hengebru (714)
Hengebru (719)
Hengebru (72)
Hengebru (720)
Hengebru (721)
Hengebru (722)
Hengebru (723)
Hengebru (724)
Hengebru (729)
Hengebru (73)
Hengebru (730)
Hengebru (731)
Hengebru (732)
Hengebru (733)
Hengebru (734)
Hengebru (739)
Skråstagbru (74)
Skråstagbru (740)
Skråstagbru (741)
Skråstagbru (742)
Skråstagbru (743)
Skråstagbru (744)
Skråstagbru (745)
Skråstagbru (746)
Skråstagbru (747)
Skråstagbru (748)
Skråstagbru (749)
Skråstagbru (75)
Skråstagbru (750)
Skråstagbru (751)
Skråstagbru (752)
Skråstagbru (753)
Skråstagbru (754)
Skråstagbru (755)
Skråstagbru (756)
Skråstagbru (757)
Skråstagbru (758)
Skråstagbru (759)
Flytebru (76)
Flytebru (760)
Flytebru (761)
Flytebru (762)
Flytebru (763)
Flytebru (764)
Flytebru (765)
Flytebru (766)
Flytebru (767)
Flytebru (769)
Rørbru (77)
Rørbru (770)
Rørbru (771)
Rørbru (772)
Rørbru (773)
Rørbru (774)
Rørbru (779)
Andre (79)
Andre (790)
Kai/bev.bru (8)
Kai/bev.bru (80)
Kai/bev.bru (800)
Ferjekaibru (81)
Ferjekaibru (810)
Ferjekaibru (811)
Ferjekaibru (812)
Reservekaibru (813)
Ferjekaibru (819)
Kai (82)
Kai (820)
Tilleggskai (821)
Tilleggskai (822)
Tilleggskai (823)
Tilleggskai (824)
Sekundærkai (825)
Liggekai (826)
Liggekai (827)
Ro-Ro-rampe (828)
Kai (829)
Mar. konstr. (83)
Mar. konstr. (830)
Molo (831)
Dykdalber (832)
Klaffebru (85)
Klaffebru (850)
Klaffebru (851)
Klaffebru (852)
Klaffebru (853)
Klaffebru (854)
Klaffebru (855)
Klaffebru (856)
Klaffebru (859)
Svingbru (86)
Svingbru (860)
Svingbru (861)
Svingbru (862)
Svingbru (863)
Svingbru (864)
Svingbru (869)
Rullebru (87)
Rullebru (870)
Rullebru (871)
Rullebru (872)
Rullebru (873)
Rullebru (879)
Reservebru (88)
Reservebru (880)
Reservebru (881)
Reservebru (882)
Reservebru (883)
Reservebru (884)
Reservebru (889)
Andre (89)
Andre (890)
Andre (9)
Andre (90)
Andre (900)
Støttemur (91)
Støttemur (910)
Støttemur (911)
Støttemur (912)
Støttemur (913)
Støttemur (914)
Støttemur (915)
Støttemur (919)
Støttemur (92)
Støttemur (920)
Støttemur (921)
Støttemur (922)
Støttemur (923)
Støttemur (924)
Støttemur (925)
Støttemur (929)
Skredoverbygg (93)
Skredoverbygg (930)
Skredoverbygg (931)
Skredoverbygg (932)
Skredoverbygg (933)
Skredoverbygg (934)
Skredoverbygg (939)
Skredoverbygg (94)
Skredoverbygg (940)
Skredoverbygg (941)
Skredoverbygg (942)
Skredoverbygg (943)
Skredoverbygg (944)
Skredoverbygg (949)
Tunnelportal (95)
Tunnelportal (950)
Tunnelportal (951)
Tunnelportal (952)
Tunnelportal (953)
Tunnelportal (959)
Miljøtunnel (96)
Miljøtunnel (960)
Miljøtunnel (961)
Miljøtunnel (962)
Miljøtunnel (963)
Fjelltunnel (97)
Fjelltunnel (970)
Fjelltunnel (971)
Fjelltunnel (972)
Fjelltunnel (973)
Tunnelkonstr. (98)
Tunnelkonstr. (980)
Tunnelkonstr. (981)
Tunnelkonstr. (982)
Tunnelkonstr. (983)
Tunnelkonstr. (984)
Tunnelkonstr. (989)
Andre konstr. (99)
Andre konstr. (990)
Materialtype 1404
Betong
Spennbetong
Stål
Aluminium
Stein
Tre
Plast
Annet konstruksjonsmateriale
Lengde 1313
<Tall> [m]
Lengste spenn 1971
<Tall> [m]
Opprinnelig F-Nr 11180
<Tall>
Aktivt F-Nr 11181
<Tall>
Brukategori 1263
Annen byggv.kategori
Vegbru
Bru i fylling
G/S-bru
Ferjeleie
Tunnel/Vegoverbygg
Støttekonstruksjon
Jernbanebru
Byggeår 10278
<Tall>
Vedlikeholdsansvarlig 8969
Vegvesenet/Staten
Vegvesenet/Fylkeskommunen
Ingen/ute av drift
Vegvesenet/Drift for andre
Baneeier
OPS-selskapet
Kraftsselskapet
Andre
Privat
Kommunen
Geometri, linje 4763
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8906
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Ja
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk