NVDB DatakatalogBru 60

Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.

Egenskapstyper

Brukategori 1263
7312: Annen byggv.kategori
7304: Vegbru
7305: Bru i fylling
7306: G/S-bru
7307: Ferjeleie
7309: Tunnel/Vegoverbygg
7310: Støttekonstruksjon
7311: Jernbanebru
Byggverkstype 9182
12333: Kulvert/rør (1)
12334: Kulvert/rør (10)
12335: Kulvert/rør (100)
12336: Kulvert, plassp (11)
12337: Kulvert, plassp (110)
12338: Kulvert, plassp (111)
12339: Kulvert, plassp (112)
12340: Kulvert, plassp (113)
12341: Kulvert, plassp (114)
12342: Kulvert, plassp (119)
12343: Kulvert, pref. (12)
12344: Kulvert, pref. (120)
12345: Kulvert, pref. (121)
12346: Kulvert, pref. (122)
12347: Kulvert, pref. (123)
12348: Kulvert, pref. (124)
12349: Kulvert, pref. (129)
12350: Bjelkeramme (13)
12351: Bjelkeramme (130)
12352: Bjelkeramme (131)
12353: Bjelkeramme (132)
12354: Bjelkeramme (133)
12355: Bjelkeramme (134)
12356: Bjelkeramme (139)
12357: Rør, korrugert (14)
12358: Rør, korrugert (140)
12359: Rør, korrugert (141)
12360: Rør, korrugert (142)
12361: Rør, korrugert (143)
12362: Rør, korrugert (144)
12363: Rør, korrugert (145)
12364: Rør, korrugert (149)
12365: Rør, glattveg. (15)
12366: Rør, glattveg. (150)
12367: Rør, glattveg. (151)
12368: Rør, glattveg. (152)
12369: Rør, glattveg. (153)
12370: Rør, glattveg. (154)
12371: Rør, glattveg. (155)
12372: Rør, glattveg. (159)
12373: Hvelv (16)
12374: Hvelv (160)
12375: Hvelv (161)
12376: Hvelv (162)
12377: Hvelv (163)
12378: Hvelv (164)
12379: Hvelv (169)
12380: Hvelv (17)
12381: Hvelv (170)
12382: Hvelv (171)
12383: Hvelv (172)
12384: Hvelv (173)
12385: Hvelv (174)
12386: Hvelv (175)
12387: Hvelv (179)
12388: Kulvert, andre (19)
12389: Kulvert, andre (190)
12390: Platebru (2)
12391: Platebru (20)
12392: Platebru (200)
12393: Platebru (21)
12394: Platebru (210)
12395: Platebru (211)
12396: Platebru (212)
12397: Platebru (213)
12398: Platebru (214)
12399: Platebru (215)
12400: Platebru (219)
12401: Platebru (22)
12402: Platebru (220)
12403: Platebru (221)
12404: Platebru (222)
12405: Platebru (223)
12406: Platebru (229)
12407: Bj.platebru (23)
12408: Bj.platebru (230)
12409: Bj.platebru (231)
12410: Bj.platebru (232)
12411: Bj.platebru (233)
12412: Bj.platebru (239)
12413: Bj.platebru (24)
12414: Bj.platebru (240)
12415: Bj.platebru (241)
12416: Bj.platebru (242)
12417: Bj.platebru (243)
12418: Bj.platebru (249)
12419: Ribbeplatebru (25)
12420: Ribbeplatebru (250)
12421: Platebru (26)
12422: Platebru (260)
12423: Platebru (261)
12424: Platebru (262)
12425: Platebru (269)
12426: Plateelem.bru (27)
12427: Plateelem.bru (270)
12428: Plateelem.bru (271)
12429: Plateelem.bru (272)
12430: Plateelem.bru (279)
12431: Platebru, andre (29)
12432: Platebru, andre (290)
12433: Bjelkebru (3)
12434: Bjelkebru (30)
12435: Bjelkebru (300)
12436: Bjelkebru,plass (31)
12437: Bjelkebru,plass (310)
12438: Bjelkebru,plass (311)
12439: Bjelkebru,plass (312)
12440: Bjelkebru,plass (313)
12441: Bjelkebru,plass (314)
12442: Bjelkebru,plass (315)
12443: Bjelkebru,plass (319)
12444: Bjelkebru, NIB (32)
12445: Bjelkebru, NIB (320)
12446: Bjelkebru, NIB (321)
12447: Bjelkebru, NIB (322)
12448: Bjelkebru, NIB (323)
12449: Bjelkebru, NIB (324)
12450: Bjelkebru, NIB (329)
12451: Bj.bru, NOB/NOT (33)
12452: Bj.bru, NOB/NOT (330)
12453: Bjelkebru, NOB (331)
12454: Bjelkebru, NOB (332)
12455: Bjelkebru, NOB (333)
12456: Bjelkebru, NOT (334)
12457: Bjelkebru, NOT (335)
12458: Bjelkebru andre (339)
12459: Bjelkeelem.bru (34)
12460: Bjelkeelem.bru (340)
12461: Bjelkeelem.bru (341)
12462: Bjelkeelem.bru (342)
12463: Bjelkeelem.bru (343)
12464: Bjelkeelem.bru (344)
12465: Bjelkeelem.bru (349)
12466: Bjelkebru (35)
12467: Bjelkebru (350)
12468: Bjelkebru (351)
12469: Bjelkebru (352)
12470: Bjelkebru (353)
12471: Bjelkebru (354)
12472: Bjelkebru (355)
12473: Bjelkebru (356)
12474: Bjelkebru (357)
12475: Bjelkebru (359)
12476: Stålbjelkebru (36)
12477: Stålbjelkebru (360)
12478: Stålbjelkebru (361)
12479: Stålbjelkebru (362)
12480: Stålbjelkebru (363)
12481: Stålbjelkebru (364)
12482: Stålbjelkebru (365)
12483: Stålbjelkebru (366)
12484: Stålbjelkebru (369)
12485: Platebærerbru (37)
12486: Platebærerbru (370)
12487: Platebærerbru (371)
12488: Platebærerbru (372)
12489: Platebærerbru (373)
12490: Platebærerbru (374)
12491: Platebærerbru (375)
12492: Platebærerbru (376)
12493: Platebærerbru (377)
12494: Platebærerbru (379)
12495: Platebærerbru (38)
12496: Platebærerbru (380)
12497: Platebærerbru (381)
12498: Platebærerbru (382)
12499: Platebærerbru (383)
12500: Platebærerbru (384)
12501: Platebærerbru (385)
12502: Platebærerbru (386)
12503: Platebærerbru (387)
12504: Platebærerbru (389)
12505: Bjelkebru (39)
12506: Bjelkebru (390)
12507: Bjelkebru (391)
12508: Kassebru (4)
12509: Kassebru (40)
12510: Kassebru (400)
12511: Kassebru (41)
12512: Kassebru (410)
12513: Kassebru (411)
12514: Kassebru (412)
12515: Kassebru (413)
12516: Kassebru (415)
12517: Kassebru (416)
12518: Kassebru (417)
12519: Kassebru (419)
12520: Kassebru (42)
12521: Kassebru (420)
12522: Kassebru (421)
12523: Kassebru (422)
12524: Kassebru (423)
12525: Kassebru (425)
12526: Kassebru (426)
12527: Kassebru (427)
12528: Kassebru (429)
12529: Kassebru (43)
12530: Kassebru (430)
12531: Kassebru (431)
12532: Kassebru (432)
12533: Kassebru (433)
12534: Kassebru (435)
12535: Kassebru (436)
12536: Kassebru (437)
12537: Kassebru (439)
12538: Kassebru (44)
12539: Kassebru (440)
12540: Kassebru (441)
12541: Kassebru (442)
12542: Kassebru (443)
12543: Kassebru (445)
12544: Kassebru (446)
12545: Kassebru (447)
12546: Kassebru (449)
12547: Frittfremb.bru (45)
12548: Frittfremb.bru (450)
12549: Frittfremb.bru (451)
12550: Frittfremb.bru (452)
12551: Frittfremb.bru (453)
12552: Frittfremb.bru (454)
12553: Frittfremb.bru (459)
12554: Kassebru (49)
12555: Kassebru (490)
12556: Bue/hvelv (5)
12557: Bue/hvelv (50)
12558: Bue/hvelv (500)
12559: Buebru (51)
12560: Buebru (510)
12561: Buebru (511)
12562: Buebru (512)
12563: Buebru (513)
12564: Buebru (514)
12565: Buebru (515)
12566: Buebru (516)
12567: Buebru (519)
12568: Buebru (52)
12569: Buebru (520)
12570: Buebru (521)
12571: Buebru (522)
12572: Buebru (523)
12573: Buebru (524)
12574: Buebru (525)
12575: Buebru (526)
12576: Buebru (529)
12577: Buebru (53)
12578: Buebru (530)
12579: Buebru (531)
12580: Buebru (532)
12581: Buebru (533)
12582: Buebru (534)
12583: Buebru (539)
12584: Buebru (54)
12585: Buebru (540)
12586: Buebru (541)
12587: Buebru (542)
12588: Buebru (543)
12589: Buebru (544)
12590: Buebru (545)
12591: Buebru (546)
12592: Buebru (547)
12593: Buebru (548)
12594: Buebru (549)
12595: Buebru (55)
12596: Buebru (550)
12597: Buebru (551)
12598: Buebru (552)
12599: Buebru (553)
12600: Buebru (554)
12601: Buebru (555)
12602: Buebru (559)
12603: Hvelvbru (56)
12604: Hvelvbru (560)
12605: Hvelvbru (561)
12606: Hvelvbru (562)
12607: Hvelvbru (563)
12608: Hvelvbru (564)
12609: Hvelvbru (565)
12610: Hvelvbru (569)
12611: Hvelvbru (57)
12612: Hvelvbru (570)
12613: Hvelvbru (571)
12614: Hvelvbru (572)
12615: Hvelvbru (573)
12616: Hvelvbru (574)
12617: Hvelvbru (575)
12618: Hvelvbru (579)
12619: Bue/Hvelvbru (59)
12620: Bue/Hvelvbru (590)
12621: Fag/spreng/heng (6)
12622: Fag/spreng/heng (60)
12623: Fag/spreng/heng (600)
12624: Fagverksbru (61)
12625: Fagverksbru (610)
12626: Fagverksbru (611)
12627: Fagverksbru (612)
12628: Fagverksbru (613)
12629: Fagverksbru (614)
12630: Fagverksbru (615)
12631: Fagverksbru (616)
12632: Fagverksbru (617)
12633: Fagverksbru (618)
12634: Fagverksbru (619)
12635: Fagverksbru (62)
12636: Fagverksbru (620)
12637: Fagverksbru (621)
12638: Fagverksbru (622)
12639: Fagverksbru (623)
12640: Fagverksbru (624)
12641: Fagverksbru (625)
12642: Fagverksbru (629)
12643: Fagverksbru (63)
12644: Fagverksbru (630)
12645: Fagverksbru (631)
12646: Fagverksbru (632)
12647: Fagverksbru (633)
12648: Fagverksbru (639)
12649: Hengefagverkbru (64)
12650: Hengefagverkbru (640)
12651: Skråstagfagverk (65)
12652: Skråstagfagverk (650)
12653: Sprengverksbru (66)
12654: Sprengverksbru (660)
12655: Sprengverksbru (661)
12656: Sprengverksbru (662)
12657: Sprengverksbru (663)
12658: Sprengverksbru (664)
12659: Sprengverksbru (665)
12660: Sprengverksbru (666)
12661: Sprengverksbru (669)
12662: Hengverksbru (67)
12663: Hengverksbru (670)
12664: Hengverksbru (671)
12665: Hengverksbru (672)
12666: Hengverksbru (673)
12667: Hengverksbru (674)
12668: Hengverksbru (675)
12669: Hengverksbru (676)
12670: Hengverksbru (677)
12671: Hengverksbru (679)
12672: Fagverk, andre (69)
12673: Fagverk, andre (690)
12674: Henge/flytebru (7)
12675: Henge/flytebru (70)
12676: Henge/flytebru (700)
12677: Hengebru (71)
12678: Hengebru (710)
12679: Hengebru (711)
12680: Hengebru (712)
12681: Hengebru (713)
12682: Hengebru (714)
12683: Hengebru (719)
12684: Hengebru (72)
12685: Hengebru (720)
12686: Hengebru (721)
12687: Hengebru (722)
12688: Hengebru (723)
12689: Hengebru (724)
12690: Hengebru (729)
12691: Hengebru (73)
12692: Hengebru (730)
12693: Hengebru (731)
12694: Hengebru (732)
12695: Hengebru (733)
12696: Hengebru (734)
12697: Hengebru (739)
12698: Skråstagbru (74)
12699: Skråstagbru (740)
12700: Skråstagbru (741)
12701: Skråstagbru (742)
12702: Skråstagbru (743)
12703: Skråstagbru (744)
12704: Skråstagbru (745)
12705: Skråstagbru (746)
12706: Skråstagbru (747)
12707: Skråstagbru (748)
12708: Skråstagbru (749)
12709: Skråstagbru (75)
12710: Skråstagbru (750)
12711: Skråstagbru (751)
12712: Skråstagbru (752)
12713: Skråstagbru (753)
12714: Skråstagbru (754)
12715: Skråstagbru (755)
12716: Skråstagbru (756)
12717: Skråstagbru (757)
12718: Skråstagbru (758)
12719: Skråstagbru (759)
12720: Flytebru (76)
12721: Flytebru (760)
12722: Flytebru (761)
12723: Flytebru (762)
12724: Flytebru (763)
12725: Flytebru (764)
12726: Flytebru (765)
12727: Flytebru (766)
12728: Flytebru (767)
12729: Flytebru (769)
12730: Rørbru (77)
12731: Rørbru (770)
12732: Rørbru (771)
12733: Rørbru (772)
12734: Rørbru (773)
12735: Rørbru (774)
12736: Rørbru (779)
12737: Andre (79)
12738: Andre (790)
12739: Kai/bev.bru (8)
12740: Kai/bev.bru (80)
12741: Kai/bev.bru (800)
12742: Ferjekaibru (81)
12743: Ferjekaibru (810)
12744: Ferjekaibru (811)
12745: Ferjekaibru (812)
12746: Reservekaibru (813)
12747: Ferjekaibru (819)
12748: Kai (82)
12749: Kai (820)
12750: Tilleggskai (821)
12751: Tilleggskai (822)
12752: Tilleggskai (823)
12753: Tilleggskai (824)
12754: Sekundærkai (825)
12755: Liggekai (826)
12756: Liggekai (827)
12757: Ro-Ro-rampe (828)
12758: Kai (829)
12759: Mar. konstr. (83)
12760: Mar. konstr. (830)
12761: Molo (831)
12762: Dykdalber (832)
12763: Klaffebru (85)
12764: Klaffebru (850)
12765: Klaffebru (851)
12766: Klaffebru (852)
12767: Klaffebru (853)
12768: Klaffebru (854)
12769: Klaffebru (855)
12770: Klaffebru (856)
12771: Klaffebru (859)
12772: Svingbru (86)
12773: Svingbru (860)
12774: Svingbru (861)
12775: Svingbru (862)
12776: Svingbru (863)
12777: Svingbru (864)
12778: Svingbru (869)
12779: Rullebru (87)
12780: Rullebru (870)
12781: Rullebru (871)
12782: Rullebru (872)
12783: Rullebru (873)
12784: Rullebru (879)
12785: Reservebru (88)
12786: Reservebru (880)
12787: Reservebru (881)
12788: Reservebru (882)
12789: Reservebru (883)
12790: Reservebru (884)
12791: Reservebru (889)
12792: Andre (89)
12793: Andre (890)
12794: Andre (9)
12795: Andre (90)
12796: Andre (900)
12797: Støttemur (91)
12798: Støttemur (910)
12799: Støttemur (911)
12800: Støttemur (912)
12801: Støttemur (913)
12802: Støttemur (914)
12803: Støttemur (915)
12804: Støttemur (919)
12805: Støttemur (92)
12806: Støttemur (920)
12807: Støttemur (921)
12808: Støttemur (922)
12809: Støttemur (923)
12810: Støttemur (924)
12811: Støttemur (925)
12812: Støttemur (929)
12813: Skredoverbygg (93)
12814: Skredoverbygg (930)
12815: Skredoverbygg (931)
12816: Skredoverbygg (932)
12817: Skredoverbygg (933)
12818: Skredoverbygg (934)
12819: Skredoverbygg (939)
12820: Skredoverbygg (94)
12821: Skredoverbygg (940)
12822: Skredoverbygg (941)
12823: Skredoverbygg (942)
12824: Skredoverbygg (943)
12825: Skredoverbygg (944)
12826: Skredoverbygg (949)
12827: Tunnelportal (95)
12828: Tunnelportal (950)
12829: Tunnelportal (951)
12830: Tunnelportal (952)
12831: Tunnelportal (953)
12832: Tunnelportal (959)
12833: Miljøtunnel (96)
12834: Miljøtunnel (960)
12835: Miljøtunnel (961)
12836: Miljøtunnel (962)
12837: Miljøtunnel (963)
12838: Fjelltunnel (97)
12839: Fjelltunnel (970)
12840: Fjelltunnel (971)
12841: Fjelltunnel (972)
12842: Fjelltunnel (973)
12843: Tunnelkonstr. (98)
12844: Tunnelkonstr. (980)
12845: Tunnelkonstr. (981)
12846: Tunnelkonstr. (982)
12847: Tunnelkonstr. (983)
12848: Tunnelkonstr. (984)
12849: Tunnelkonstr. (989)
12850: Andre konstr. (99)
12851: Andre konstr. (990)
Navn 1080
Tekst
Brutusnummer 2175
Tall
Opprinnelig Brutus F-Nr 11180
Tall
Status 11317
19264: Nybygd, ikke traf.
19265: Revet
19266: Bygges ikke/aldri
19267: Annen
19261: Planlagt
19262: Trafikkert
19263: Nedlagt/Sperret
Materialtype 1404
12325: Betong
12326: Spennbetong
12327: Stål
12328: Aluminium
12329: Stein
12330: Tre
12331: Plast
12332: Annet konstruksjonsmateriale
Lengde 1313
Tall [m]
Lengste spenn 1971
Tall [m]
Sv 12/100 Plassering 11457
19504: 2H
19505: 3V
19506: 3S
19507: 3H
19508: 3VS
19509: 3HS
19510: Annen
19499: Ingen
19500: S
19501: V
19502: 2V
19503: 2S
Sv 12/100 Avstand 11458
Tall [m]
Sv 12/100 Merknad 11460
Tekst
Veggruppe 11459
19511: A
19512: B
Bruforvaltningssystem 12149
21104: Sinus
21105: Generert fra FKB
21106: Ingen
21107: Annet
21103: Brutus
Eksternt konstruksjonsnummer 12150
Tekst
Ekstern referanse 12151
Tekst
Byggeår 10278
Tall
Eier 8968
11809: Privat
11810: Kommune
11811: Stat, Statens vegvesen
21100: Stat, Nye Veier
11805: Fylkeskommune
21101: Baneeier
21102: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8969
11808: Statens vegvesen
11812: Fylkeskommune
12852: Ingen/ute av drift
19092: Nye veier
12853: Vegvesenet/Drift for andre
12854: Baneeier
12855: OPS-selskapet
12856: Kraftsselskapet
12857: Andre
11806: Privat
11807: Kommunen
Geometri, linje 4763
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8906
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Ja
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk