NVDB DatakatalogUtgår_Landskapsproblemnivå 599

Landskapsproblemnivå. Tidligere register 42-Landskap i VDB

Egenskapstyper

Landskapstema 5462
7387: Landskapsbilde
7388: Naturmiljø
7389: Kulturmiljø
7390: Samlet
Problemverdi 5463
7392: Lite problem
7393: Problem
7394: Stort problem
7391: Intet problem
Geometri, hjelpelinje 6911
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk