NVDB DatakatalogLandskapsproblemnivå 599

Landskapsproblemnivå. Tidligere register 42-Landskap i VDB

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100599
<>
Landskapstema 5462
Landskapsbilde
Naturmiljø
Kulturmiljø
Samlet
Problemverdi 5463
Lite problem
Problem
Stort problem
Intet problem
Geometri, linje 6911
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk