NVDB DatakatalogUtgår_Landskapsbelastning 598

Landskapsbelastning. Tidligere register 42- Landskap i VDB

Egenskapstyper

Landskapstema 5457
7372: Landskapsbilde
7373: Naturmiljø
7374: Kulturmiljø
7375: Samlet
Landskapsansvarlig 5458
Tekst
Belastningstype 5459
7376: Langs sjø/vann
7377: Krysser passeringsområder for fauna
7378: Øvrige
Belastningsgrad 5460
7379: Stor belastning
7380: Belastning
7381: Positiv virkning
9111: Ingen belastning
Belastningselement 5461
7382: Linjeføring
7383: Tverrsnitt
7384: Konstruksjoner
7385: Utstyr
7386: Nære omgivelser
Beskrivelse 7066
Tekst
Geometri, hjelpelinje 6910
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk