NVDB DatakatalogLandskapsbelastning 598

Landskapsbelastning. Tidligere register 42- Landskap i VDB

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100598
<>
Landskapstema 5457
Landskapsbilde
Naturmiljø
Kulturmiljø
Samlet
Landskapsansvarlig 5458
<Tekst>
Belastningstype 5459
Langs sjø/vann
Krysser passeringsområder for fauna
Øvrige
Belastningsgrad 5460
Stor belastning
Belastning
Positiv virkning
Ingen belastning
Belastningselement 5461
Linjeføring
Tverrsnitt
Konstruksjoner
Utstyr
Nære omgivelser
Beskrivelse 7066
<Tekst>
Geometri, linje 6910
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk