NVDB DatakatalogStøy-luft, Strekningsdata 597

VSTØY/VLUFT inndata og resultatdata knyttet til en vegstrekning.

Egenskapstyper

Versjon av vluft/vstøy 5456
Tekst
Sone benyttet i luftstøy beregninger 5437
7367: By
7368: Tettsted
7369: Landområde
Områdetype 6995
9269: Spredt bebyggelse
9270: Middels spredt bebyggelse
9271: Tett bebyggelse
Standardklasse 8315
11248: A3
11249: G1
11250: G2
11251: G3
11240: H1
11241: H2
11242: H3
11243: S1
11244: S2
11245: S3
11246: A1
11247: A2
Gateklasse 6996
9272: Gjennomfart/Innfart
9273: Sentrumsgate
9274: Boliggate
9275: Gate i industriområde
9276: Lokal veg
Gatenavn 6997
Tekst
Gatenummer 6998
Tekst
Stigning 6999
Tall [%]
Kjørebanebredde 7000
Tall [m]
Trafikkretning 7001
9277: Tovegs trafikk
9278: Envegs, med metreringsretning
9279: Envegs, mot metreringsretnig
Hastighet over døgnet 7002
Tall [km/h]
Hastighet i makstime 5429
Tall [km/h]
ÅDT i beregningsår 7003
Tall
Forventet maksimal timetrafikk 5430
Tall [kjt/t]
Ådt buss 5431
Tall
Busstrafikk i makstime 7004
Tall [kjt/t]
ÅDT, andel lange kjøretøy 7005
Tall [%]
Tungtrafikkandel i maks timen 5432
Tall [%]
Default verdier for rush 5438
7370: Ja
7371: Nei
Antall personer pr bolig 5381
Tall [stk]
Fasade deknings grad 5427
7361: Tett fasaderekke en side > 75m
7362: Tett fasaderekke begge sider > 50m
7363: Spredt bebyggelse/vegetasjon
7364: Helt åpent
7365: Spesiell topografi
7366: Tunnel
Fasade avstand 5428
Tall [m]
Klassifikasjon av vegstøv belastning 5426
7360: Lite vegstøvbelastning
7357: Svært stor vegstøvbelastning
7358: Stor vegstøvbelastning
7359: Middels vegstøvbelastning
Merknad 5436
Tekst
Endret av 8948
Tekst
Støy, bolig, ute, 55-60 dBA 5383
Tall
Endret den 8949
Dato
Støy, bolig, ute, 60-65 dBA 5384
Tall
Støy, bolig, ute, 65-70 dBA 5385
Tall
Støy, bolig, ute, fra og med 70 dBA 5386
Tall
Støy, bolig, inne, 30-35 dBA 5387
Tall
Støy, bolig, inne, 35-40 dBA 5388
Tall
Støy, bolig, inne, 40-42 dBA 5389
Tall
Støy bolig inne fra og med 42 dBA 5439
Tall
Støy, inst, ute, 50-55 dBA 5392
Tall
Støy, inst, ute, 55-60 dBA 5393
Tall
Støy, inst, ute, 60-65 dBA 5394
Tall
Støy, inst, ute, 65-70 dBA 5395
Tall
Støy, inst, ute, fra og med 70 dBA 5396
Tall
Støy, inst, inne, 30-35 dBA 5397
Tall
Støy, inst, inne, fra, 35-40 dBA 5398
Tall
Støy, inst, inne, 40-42 dBA 5399
Tall
Støy inst inne fra og med 42 dBA 5440
Tall
SPI 5632
Tall
Antall, støyplagede personer i bolig 5382
Tall [stk]
Antall støyplagede pers i institusjon 5391
Tall [stk]
CO konsentrasjon 5m fra vegkant 5433
Tall [mg/m2]
CO pers 8 5405
Tall
CO pers 15 5406
Tall
CO pers 25 5407
Tall
Coinsp8 5416
Tall
Coinsp15 5417
Tall
Coinsp25 5418
Tall
NO2 konsentrasjon 5m fra vegkant 5434
Tall [mg/m2]
NO2 personer 100 5408
Tall
NO2 personer 200 5409
Tall
NO2 personer 300 5441
Tall
NO2 personer 350 5410
Tall
No2in100 5419
Tall
No2in200 5420
Tall
NO2in300 5444
Tall
No2in350 5421
Tall
No2in400 5422
Tall
NO2instpr150 8 5448
Tall
NO2pr150 8 5447
Tall
NO2pr400 5411
Tall
NO2pros 8 5453
Tall [mg/m2]
Pm10 konsentrasjon 5m fra vegkant 5435
Tall [mg/m2]
Pm10i70 5423
Tall
Pm10i150 5445
Tall
Pm10i200 5424
Tall
Pm10i300 5425
Tall
Pm10i350 5446
Tall
Pm10instpr50 7 5452
Tall
Pm10instpr50 25 5450
Tall
Pm10p70 5412
Tall
Pm10p150 5442
Tall
Pm10p200 5413
Tall
Pm10p300 5414
Tall
Pm10p350 5443
Tall
Pm10pr50 7 5451
Tall
Pm10pr50 25 5449
Tall
Pm10pros 7 5455
Tall [mg/m2]
Pm10pros 25 5454
Tall [mg/m2]
Utslipp av CO 5403
Tall [t/år]
Utslipp av CO2 5402
Tall [t/år]
Utslipp av NOX 5404
Tall [t/år]
Antall luft forurensningsplaga pers 5401
Tall [stk]
Antall personer luftplaget i inst 5415
Tall [stk]
Geometri, linje 6909
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk