NVDB DatakatalogForkjørsveg 596

Strekninger som har vedtatt status forkjørsveg. Tidligere register 38-Forkjørsveg i VDB

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100596
<>
Vedtaksnummer 5379
<Tekst>
Vedtaksdato 5380
<Dato>
Geometri, linje 6836
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk