NVDB DatakatalogMotorveg 595

Strekninger som har vedtatt status motorveg.

Egenskapstyper

Motorvegtype 5378
7355: Motorveg
7356: Motortrafikkveg
Vedtaksnummer 5376
Tekst
Arkivnummer 9485
Tekst
Geometri, hjelpelinje 6908
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk