NVDB DatakatalogMotorveg 595

Strekninger som har vedtatt status motorveg.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100595
<>
Motorvegtype 5378
Motorveg
Motortrafikkveg
Vedtaksnummer 5376
<Tekst>
Arkivnummer 9485
<Tekst>
Geometri, linje 6908
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk