NVDB DatakatalogStøy-luft, Bygning 594

VSTØY/VLUFT inndata og resultatdata i tilknytning til en bygning/enhet. Kan også være uteområde etc. Tidligere register 29-Bygning i VDB

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100594
<>
Kommunenummer 5335
<Tall>
Gårdsnummer 5338
<Tall>
Bruksnummer 5339
<Tall>
Enhetsnummer 5334
<Tall>
Enhetstype 5343
Bygning
Privat fellesareal
Offentlig uteareal
Enhetens funksjon 5345
Bolig
Skole eller barnehage
Annet
Sykehus/institusjoner
Hustype 5344
Annet
Annet storhus
Frittliggende/sammenbygd småhus
Terrassehus/frittliggende blokker
Storhus/Bygård
GAB-nummer 5336
<Tall>
Nummer-indikator 5337
GAB-NR inneholder et virkelig GAB-nummer
GAB-NR inneholder et lokalt løpenummer
Vindustype i vegg mot hovedveg 5350
Enkeltvindu/ettlagsvindu
Vanlig dobbeltvindu
Tynne lydvinduer i en ramme
Dype lydvinduer med stor glassavstand
Gate-/vegnavn 5342
<Tekst>
Gateadresse 5341
<Tekst>
Nedre etasjenummer 5348
<Tall>
Øvre etasjenummer 5347
<Tall>
Antall etasjer over bakkenivå 5346
<Tall> [stk]
Antall vinduer i vegg mot hovedveg 5351
<Tall> [stk]
Hovedmateriale i vegg mot hovedveg 5349
Lettvegg
Tung
Lett, men særskilt isolert
Gjennomført tiltak 5361
Fasade
Skjerm
Både fasade og skjerm
Dato for gjennomført tiltak 5362
<Dato>
Merknad 5375
<Tekst>
Endret av 8946
<Tekst>
Endret den 8947
<Dato>
Antall leiligheter trafikkeksponert 5352
<Tall> [stk]
Antall inst.plasser trafikkeksponert 5353
<Tall> [stk]
Korreksjon innendørsstøy 5360
<Tall> [dBA]
Ekvivalent utendørs støynivå 5354
<Tall> [dBA]
Ekvivalent innendørs støynivå 5355
<Tall> [dBA]
Lden utendørs støynivå 8754
<Tall> [dBA]
Lnatt utendørs støynivå 8755
<Tall> [dBA]
L5AF Utendørs støynivå 9286
<Tall> [dBA]
Dato for målt støy 5357
<Dato>
Målt utvendig støy 5356
<Tall> [dBA]
Personer svært plaget av støy 5363
<Tall>
SPI 5633
<Tall>
Konsentrasjon av NO2 5365
<Tall> [mg/m2]
Dato for målt NO2 5371
<Dato>
Målt utvendig NO2-timemiddel 5370
<Tall> [mg/m2]
NO2-kons. 8-ggr-pr-år 5367
<Tall> [mg/m2]
Dato for målt pm10 5373
<Dato>
Målt utvendig pm10 5372
<Tall> [mg/m2]
Konsentrasjon av pm10 5366
<Tall> [mg/m2]
Pm10-kons. 7-ggr-pr-år 5369
<Tall> [mg/m2]
Pm10-kons. 25-ggr-pr-år 5368
<Tall> [mg/m2]
Konsentrasjon av CO 5364
<Tall> [mg/m2]
Personer svært plaget av lokal luft 5374
<Tall>
Geometri, punkt, bygning 5340
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk