NVDB DatakatalogStøy-luft, Bygning 594

VSTØY/VLUFT inndata og resultatdata i tilknytning til en bygning/enhet. Kan også være uteområde etc. Tidligere register 29-Bygning i VDB

Egenskapstyper

Kommunenummer 5335
Tall
Gårdsnummer 5338
Tall
Bruksnummer 5339
Tall
Enhetsnummer 5334
Tall
Enhetstype 5343
7338: Bygning
7339: Privat fellesareal
7340: Offentlig uteareal
Enhetens funksjon 5345
7345: Bolig
7346: Skole eller barnehage
7458: Annet
7347: Sykehus/institusjoner
Hustype 5344
7344: Annet
10903: Annet storhus
7341: Frittliggende/sammenbygd småhus
7342: Terrassehus/frittliggende blokker
7343: Storhus/Bygård
GAB-nummer 5336
Tall
Nummer-indikator 5337
7336: GAB-NR inneholder et virkelig GAB-nummer
7337: GAB-NR inneholder et lokalt løpenummer
Vindustype i vegg mot hovedveg 5350
7351: Enkeltvindu/ettlagsvindu
7352: Vanlig dobbeltvindu
7353: Tynne lydvinduer i en ramme
7354: Dype lydvinduer med stor glassavstand
Gate-/vegnavn 5342
Tekst
Gateadresse 5341
Tekst
Nedre etasjenummer 5348
Tall
Øvre etasjenummer 5347
Tall
Antall etasjer over bakkenivå 5346
Tall [stk]
Antall vinduer i vegg mot hovedveg 5351
Tall [stk]
Hovedmateriale i vegg mot hovedveg 5349
7348: Lettvegg
7349: Tung
7350: Lett, men særskilt isolert
Gjennomført tiltak 5361
7456: Fasade
7457: Skjerm
10902: Både fasade og skjerm
Dato for gjennomført tiltak 5362
Dato
Merknad 5375
Tekst
Endret av 8946
Tekst
Endret den 8947
Dato
Antall leiligheter trafikkeksponert 5352
Tall [stk]
Antall inst.plasser trafikkeksponert 5353
Tall [stk]
Korreksjon innendørsstøy 5360
Tall [dBA]
Ekvivalent utendørs støynivå 5354
Tall [dBA]
Ekvivalent innendørs støynivå 5355
Tall [dBA]
Lden utendørs støynivå 8754
Tall [dBA]
Lnatt utendørs støynivå 8755
Tall [dBA]
L5AF Utendørs støynivå 9286
Tall [dBA]
Dato for målt støy 5357
Dato
Målt utvendig støy 5356
Tall [dBA]
Personer svært plaget av støy 5363
Tall
SPI 5633
Tall
Konsentrasjon av NO2 5365
Tall [mg/m2]
Dato for målt NO2 5371
Dato
Målt utvendig NO2-timemiddel 5370
Tall [mg/m2]
NO2-kons. 8-ggr-pr-år 5367
Tall [mg/m2]
Dato for målt pm10 5373
Dato
Målt utvendig pm10 5372
Tall [mg/m2]
Konsentrasjon av pm10 5366
Tall [mg/m2]
Pm10-kons. 7-ggr-pr-år 5369
Tall [mg/m2]
Pm10-kons. 25-ggr-pr-år 5368
Tall [mg/m2]
Konsentrasjon av CO 5364
Tall [mg/m2]
Personer svært plaget av lokal luft 5374
Tall
Geometri, punkt, bygning 5340
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk