NVDB DatakatalogNedbøyningsmåling 592

Måling av hvor mye vegen gir etter ved belastning med fallodd etc.

Egenskapstyper

Ringtrykk 11269
Tall [Mpa]
Bæreevne 5486
Tall [t]
Formål 5298
7313: Sommer
7314: Teleløsning
7315: Referansestrekning
7316: Parallellmåling
Måledato 5330
Dato
Måletidspunkt 5331
Klokkeslett
Spor 5299
7317: Ytre spor
7318: Mellom spor
7319: Indre
Geofon-1, avstand 5300
Tall [cm]
Geofon-1, nedbøyning 5307
Tall [µm]
Geofon-2, avstand 5301
Tall [cm]
Geofon-2, nedbøyning 5308
Tall [µm]
Geofon-3, avstand 5302
Tall [cm]
Geofon-3, nedbøyning 5309
Tall [µm]
Geofon-4, avstand 5303
Tall [cm]
Geofon-4, nedbøyning 5310
Tall [µm]
Geofon-5, avstand 5304
Tall [cm]
Geofon-5, nedbøyning 5311
Tall [µm]
Geofon-6, avstand 5305
Tall [cm]
Geofon-6, nedbøyning 5312
Tall [µm]
Geofon-7, avstand 5306
Tall [cm]
Geofon-7, nedbøyning 5313
Tall [µm]
Geofon-8, avstand 8757
Tall [cm]
Geofon-8, nedbøyning 8758
Tall [µm]
Geofon-9, avstand 8759
Tall [cm]
Geofon-9, nedbøyning 8760
Tall [µm]
Dekkekode 5314
7320: Asfalt
7321: Betong
7322: Grus
Antall kjørefelt 5315
Tall [stk]
Dekketemperatur 5316
Tall [ºC]
Lufttemperatur 5317
Tall [ºC]
Skydekke 5318
Tall
Utstyrstype 5319
7323: Dynaflect
7324: Fallodd
7325: Lacroix
7326: Benkelmann
19006: TSD
Merknad 5320
Tekst
Tilleggsinformasjon 11272
Tekst
ÅDT-lang 5321
Tall
ÅDT-total 5322
Tall
Nedbøyning, senter plate 5323
Tall [µm]
Nedbøyning, 20cm-avstand 5324
Tall [µm]
Platediameter, fallodd 5325
Tall [mm]
Kraft 5326
Tall [kN]
Nødvendig forsterkning 5327
Tall
Svakhet 5328
7328: I bærelag/forsterkningslag
7329: I Forsterkningslag/undergrunn
7327: I dekke/bærelag
SCI 5329
Tall
Geometri, punkt 6892
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk