NVDB DatakatalogNedbøyningsmåling 592

Måling av hvor mye vegen gir etter ved belastning med fallodd etc.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100592
<>
Bæreevne 5486
<Tall> [t]
Formål 5298
Sommer
Teleløsning
Referansestrekning
Parallellmåling
Måledato 5330
<Dato>
Måletidspunkt 5331
<Klokkeslett>
Spor 5299
Ytre spor
Mellom spor
Indre
Geofon-1, avstand 5300
<Tall> [cm]
Geofon-1, nedbøyning 5307
<Tall> [µm]
Geofon-2, avstand 5301
<Tall> [cm]
Geofon-2, nedbøyning 5308
<Tall> [µm]
Geofon-3, avstand 5302
<Tall> [cm]
Geofon-3, nedbøyning 5309
<Tall> [µm]
Geofon-4, avstand 5303
<Tall> [cm]
Geofon-4, nedbøyning 5310
<Tall> [µm]
Geofon-5, avstand 5304
<Tall> [cm]
Geofon-5, nedbøyning 5311
<Tall> [µm]
Geofon-6, avstand 5305
<Tall> [cm]
Geofon-6, nedbøyning 5312
<Tall> [µm]
Geofon-7, avstand 5306
<Tall> [cm]
Geofon-7, nedbøyning 5313
<Tall> [µm]
Geofon-8, avstand 8757
<Tall> [cm]
Geofon-8, nedbøyning 8758
<Tall> [µm]
Geofon-9, avstand 8759
<Tall> [cm]
Geofon-9, nedbøyning 8760
<Tall> [µm]
Dekkekode 5314
Asfalt
Betong
Grus
Antall kjørefelt 5315
<Tall> [stk]
Dekketemperatur 5316
<Tall> [ºC]
Lufttemperatur 5317
<Tall> [ºC]
Skydekke 5318
<Tall>
Utstyrstype 5319
Dynaflect
Fallodd
Lacroix
Benkelmann
Merknad 5320
<Tekst>
ÅDT-lang 5321
<Tall>
ÅDT-total 5322
<Tall>
Nedbøyning, senter plate 5323
<Tall> [µm]
Nedbøyning, 20cm-avstand 5324
<Tall> [µm]
Platediameter, fallodd 5325
<Tall> [mm]
Kraft 5326
<Tall> [kN]
Nødvendig forsterkning 5327
<Tall>
Svakhet 5328
I bærelag/forsterkningslag
I Forsterkningslag/undergrunn
I dekke/bærelag
SCI 5329
<Tall>
Geometri, punkt 6892
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk