NVDB DatakatalogHøydebegrensning 591

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder

Egenskapstyper

Skilta høyde 5277
Tall [m]
Type hinder 5270
7280: Kjøreledning
7282: Kabel
7284: Skiltportal/wire
8149: Bru-stag
8150: Tunnel
8166: Annet hinder
8151: Undergang/Bru
8168: Brukabler
8155: Skredoverbygg
8174: Ferjesamband
8175: Bygning
Beregnet høyde 10247
Tall [m]
Navn 5778
Tekst
Merknad 5285
Tekst
Bredde 3846
Tall [m]
H-min, høyre kant 3868
Tall [m]
H-min, midt 3869
Tall [m]
H-min, venstre kant 3870
Tall [m]
Målemetode 9490
17875: Teoretisk grunnlag
13366: Laser
13367: Målestav
13368: Scanning av hvelv
Måledato 9489
Dato
Prosjektreferanse 11149
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12399
Tekst
Geometri, linje 6924
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk