NVDB DatakatalogHøydebegrensning 591

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100591
<>
Skilta høyde 5277
<Tall> [m]
Type hinder 5270
Kjøreledning
Kabel
Skiltportal/wire
Bru-stag
Tunnel
Annet hinder
Undergang/Bru
Brukabler
Skredoverbygg
Ferjesamband
Bygning
Beregnet høyde 10247
<Tall> [m]
Navn 5778
<Tekst>
Merknad 5285
<Tekst>
Bredde 3846
<Tall> [m]
H-min, høyre kant 3868
<Tall> [m]
H-min, midt 3869
<Tall> [m]
H-min, venstre kant 3870
<Tall> [m]
Målemetode 9490
Teoretisk grunnlag
Laser
Målestav
Scanning av hvelv
Måledato 9489
<Dato>
Prosjektreferanse 11149
<Tekst>
Geometri, linje 6924
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk