NVDB DatakatalogFiberduk 59

Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).

Egenskapstyper

Areal 1365
<Tall> [m2]
Tykkelse 1617
<Tall> [mm]
Leggedato 5146
<Dato>
StrekningTilknytning 100059
<>
Plassering 8750
<Tekst>
Budsjett 5536
Anlegg
Vedlikehold
Merknad 5550
<Tekst>
Bredde gjennomsnitt 5147
<Tall> [m]
Produktnavn 1443
<Tekst>
Fabrikant 1520
<Tekst>
Leverandør 1480
<Tekst>
Prosjektreferanse 11056
<Tekst>
Geometri, linje 4762
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8876
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk