NVDB DatakatalogVegbredde 583

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100583
<>
Vegbredde, totalt 5264
<Tall> [m]
Dekkebredde 5555
<Tall> [m]
Målemetode 5262
Beregnet fra laserdata, dekketilstand
Beregnet fra kartdata/FKB
Målt i felt
Anslått verdi
Målt i kart/ortofoto
Kjørebanebredde 5556
<Tall> [m]
Dataopprinnelse 5261
Generert fra Tverrprofilobjektet (ID 528)
Overført fra PMS/Dekke
VegReg
Utgår VegReg, regneark
Dato registrert 5260
<Dato>
Geometri, linje 6923
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk