NVDB DatakatalogVegbredde 583

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Merknad: Vi er i ferd med å gå over til å benytte vegbredde beregnet på grunnlag av FKB-kartdata. Beregnet vegbredde finnes under vegobjekttype "Vegbredde, beregnet" (VT 838). Vegbredde (VT 583) inneholder mye data som er foreldet. I en overgangsperiode bør VT 838 benyttes der den finnes og VT 583 ellers. Det er også mulig å legge inn målte bredder under VT838.

Egenskapstyper

Vegbredde, totalt 5264
Tall [m]
Dekkebredde 5555
Tall [m]
Målemetode 5262
7168: Beregnet fra laserdata, dekketilstand
13459: Beregnet fra kartdata/FKB
7157: Målt i felt
7161: Anslått verdi
7165: Målt i kart/ortofoto
Kjørebanebredde 5556
Tall [m]
Dataopprinnelse 5261
7113: Generert fra Tverrprofilobjektet (ID 528)
7114: Overført fra PMS/Dekke
7115: VegReg
7116: Utgår VegReg, regneark
Dato registrert 5260
Dato
Geometri, hjelpelinje 6923
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk