NVDB DatakatalogTunnel 581

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.

Egenskapstyper

Navn 5225
Tekst
Tunnelnummer 9306
Tekst
Tunnelklasse, prosjektert 9134
12176: E
12177: F
18161: Ikke relevant
12172: A
12173: B
12174: C
12175: D
Antall parallelle hovedløp 3947
[stk]
5011: 1
5012: 2
5013: 3
5014: 4
Lengde, offisiell 8945
Tall [m]
Sum lengde alle løp 8150
Tall [m]
Sum lengde ramper 8151
Tall [m]
Stigning, offisiell 11509
Tall [%]
Stigning, kvalitet 11510
19547: Verifisert
19549: Noe usikker
19550: Ukjent kvalitet
Sikkerhetsgodkjenningsdato 11448
Dato
Undersjøisk 9517
13432: Ja
13433: Nei
Sykkelforbud 9518
13434: Ja
13435: Nei
Service-/nødtelefoner til VTS 3917
5009: Ja
5010: Nei, Ingen service-/nødtelefoner
5015: Utgår_Brannvesenet
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokker 3918
4950: Nei, finnes ikke slik alarm
4926: Ja
4927: Utgår_Brannvesen
Kabler seksjonert 3915
4922: Ja
4923: Nei
Kabler sikret v nedgraving 3916
4924: Ja
4925: Nei
Særskilt brannobjekt fra tidspunkt 9507
Dato
Restriksjonsklasse 9131
12167: a
12168: b
12169: c
12170: d
12171: e
Merknad restriksjonsklasse 9506
Tekst
Merknad syklende 3913
Tekst
Brutus_Id 9329
Tekst
Åpningsår 10383
Tall
Prosjektreferanse 11148
Tekst
Geometri, punkt 6891
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk