NVDB DatakatalogTunnel 581

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.

Egenskapstyper

Navn 5225
Tekst
Tunnelklasse, prosjektert 9134
12176: E
12177: F
18161: Ikke relevant
12172: A
12173: B
12174: C
12175: D
Antall parallelle hovedløp 3947
[stk]
5011: 1
5012: 2
5013: 3
5014: 4
Lengde, offisiell 8945
Tall [m]
Sum lengde alle løp 8150
Tall [m]
Sum lengde ramper 8151
Tall [m]
Stigning, offisiell 11509
Tall [%]
Stigning, kvalitet 11510
19547: Verifisert
19549: Noe usikker
19550: Ukjent kvalitet
Dato for brukstillatelse 11448
Dato
Undersjøisk 9517
13432: Ja
13433: Nei
Sykkelforbud 9518
13434: Ja
13435: Nei
Service-/nødtelefoner til VTS 3917
5009: Ja
5010: Nei, Ingen service-/nødtelefoner
5015: Utgår_Brannvesenet
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokker 3918
4950: Nei, finnes ikke slik alarm
4926: Ja
4927: Utgår_Brannvesen
Kabler sikret v nedgraving 3916
4924: Ja
4925: Nei
Restriksjonsklasse 9131
12167: a
12168: b
12169: c
12170: d
12171: e
Merknad restriksjonsklasse 9506
Tekst
Merknad syklende 3913
Tekst
TEN-T 12183
21241: Ja
21242: Nei
Åpningsår 10383
Tall
Prosjektreferanse 11148
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12398
Tekst
Eier 11984
20608: Kommune
20609: Privat
20610: Uavklart
20605: Stat, Statens vegvesen
20606: Stat, Nye Veier
20607: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 12013
20800: Fylkeskommune
20801: OPS
20802: Kommune
20803: Privat
20804: Uavklart
20798: Statens vegvesen
20799: Nye Veier
Tunnelforvalterområde 12087
21004: N1
21005: N2
21006: N3
21007: OPS
21008: M1
21009: M2
21010: V1
21011: V2
21012: V3
21013: S1
21014: S2
21015: Ø1
21016: Ø2
21017: Ø3
21018: Ø4
Geometri, punkt 6891
GeomPunkt
Utgår_Kabler seksjonert 3915
4922: Ja
4923: Nei
Utgår_Tunnelnummer 9306
Tekst
Utgår_Brutus_Id 9329
Tekst
Utgår_Særskilt brannobjekt fra tidspunkt 9507
Dato

Styringsparametere

  • tidsrom_relevant: Ja
  • sektype_20k: Nei
  • abstrakt_type: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • må_ha_mor: Nei
  • er_dataserie: Nei
  • overlapp: Ja
  • kjørefelt_relevant: NEI
  • sideposisjon_relevant: NEI
  • høyde_relevant: Nei
  • retning_relevant: Nei
  • flyttbar: Ja
  • ajourhold_i: OVERLEVER
  • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
  • dekningsgrad:

Statistikk