NVDB DatakatalogTunnel 581

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100581
<>
Navn 5225
<Tekst>
Tunnelnummer 9306
<Tekst>
Tunnelklasse, prosjektert 9134
E
F
Ikke relevant
A
B
C
D
Antall parallelle hovedløp 3947
1 stk
2 stk
3 stk
4 stk
Lengde, skiltet 8945
<Tall> [m]
Sum lengde alle løp 8150
<Tall> [m]
Sum lengde ramper 8151
<Tall> [m]
Undersjøisk 9517
Ja
Nei
Sykkelforbud 9518
Ja
Nei
Service-/nødtelefoner til VTS 3917
Ja
Nei, Ingen service-/nødtelefoner
Utgår_Brannvesenet
Alarm til VTS ved fjerning av brannslokker 3918
Nei, finnes ikke slik alarm
Ja
Utgår_Brannvesen
Kabler seksjonert 3915
Ja
Nei
Kabler sikret v nedgraving 3916
Ja
Nei
Særskilt brannobjekt fra tidspunkt 9507
<Dato>
Restriksjonsklasse 9131
a
b
c
d
e
Merknad restriksjonsklasse 9506
<Tekst>
Merknad syklende 3913
<Tekst>
Brutus_Id 9329
<Tekst>
Åpningsår 10383
<Tall>
Prosjektreferanse 11148
<Tekst>
Geometri, punkt 6891
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk