NVDB DatakatalogKontraktsområde 580

Kontrakt/avtale om drift/vedlikehold relatert til bestemte veger innenfor et avgrensa område

Egenskapstyper

Navn 5174
Tekst
Nr 5175
Tall
Type 8832
11750: Driftskontrakt
11751: OPS-kontrakt
21095: Vegoppmerkingskontrakt
11752: Refusjonsavtale
11753: Elektrokontrakt
11754: Veglyskontrakt
11755: Tunnelkontrakt
11756: Utprøving
18158: Grøntkontrakt
18159: Andrepartskontrakt
Dato fra 8833
Dato
Dato til 8834
Dato
Prosjektreferanse 11472
Tekst
Eier 11801
19776: Agder Fylkeskommune
19777: Rogaland Fylkeskommune
19778: Vestland Fylkeskommune
19779: Møre og Romsdal Fylkeskommune
19780: Trøndelag Fylkeskommune
19781: Nordland Fylkeskommune
19782: Troms og Finnmark Fylkeskommune
19783: Oslo Kommune
19770: Viken Fylkeskommune
19771: Kommune
19772: Innlandet Fylkeskommune
19773: Stat, Nye Veier
19774: Stat, Statens vegvesen
19775: Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Geometri, punkt 5173
GeomPunkt
Geometri, flate 5172
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk