NVDB DatakatalogKontraktsområde 580

Kontrakt/avtale om drift/vedlikehold relatert til bestemte veger innenfor et avgrensa område

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100580
<>
Navn 5174
<Tekst>
Nr 5175
<Tall>
Type 8832
Driftskontrakt
OPS-kontrakt
Refusjonsavtale
Elektrokontrakt
Veglyskontrakt
Tunnelkontrakt
Utprøving
Grøntkontrakt
Andrepartskontrakt
Dato fra 8833
<Dato>
Dato til 8834
<Dato>
Geometri, punkt 5173
<GeomPunkt>
Geometri, flate 5172
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk