NVDB DatakatalogPolitidistrikt 579

Definerer politidistrikt

Egenskapstyper

Politidistriktsnummer 5167
Tall
Politidistriktsnavn 5166
Tekst
Koordinatsystem 8148
10857: NGO-akse I
10858: NGO-akse II
10859: NGO-akse III
10860: NGO-akse IV
10861: NGO-akse V
10862: NGO-akse VI
10863: NGO-akse VII
10864: NGO-akse VIII
10865: UTM sone 31 (EUREF89)
10866: UTM sone 32 (EUREF89)
10867: UTM sone 33 (EUREF89)
10868: UTM sone 34 (EUREF89)
10869: UTM sone 35 (EUREF89)
10870: UTM sone 36 (EUREF89)
10871: UTM sone 31 (ED50)
10872: UTM sone 32 (ED50)
10873: UTM sone 33 (ED50)
10874: UTM sone 34 (ED50)
10875: UTM sone 35 (ED50)
10876: UTM sone 36 (ED50)
10877: NGO-64A, Møre
10878: NGO-64B, Møre
Geometri, punkt 5170
GeomPunkt
Geometri, flate 5171
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk