NVDB DatakatalogPolitidistrikt 579

Definerer politidistrikt

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100579
<>
Politidistriktsnummer 5167
<Tall>
Politidistriktsnavn 5166
<Tekst>
Koordinatsystem 8148
NGO-akse I
NGO-akse II
NGO-akse III
NGO-akse IV
NGO-akse V
NGO-akse VI
NGO-akse VII
NGO-akse VIII
UTM sone 31 (EUREF89)
UTM sone 32 (EUREF89)
UTM sone 33 (EUREF89)
UTM sone 34 (EUREF89)
UTM sone 35 (EUREF89)
UTM sone 36 (EUREF89)
UTM sone 31 (ED50)
UTM sone 32 (ED50)
UTM sone 33 (ED50)
UTM sone 34 (ED50)
UTM sone 35 (ED50)
UTM sone 36 (ED50)
NGO-64A, Møre
NGO-64B, Møre
Geometri, punkt 5170
<GeomPunkt>
Geometri, flate 5171
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk