NVDB DatakatalogLensmannsdistrikt 578

Definerer lensmannsdistrikt

Egenskapstyper

Lensmannsdistriktsnummer 5165
Tall
Lensmannsdistriktsnavn 5164
Tekst
Geometri, punkt 5168
GeomPunkt
Geometri, flate 5169
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk