NVDB DatakatalogLensmannsdistrikt 578

Definerer lensmannsdistrikt

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100578
<>
Lensmannsdistriktsnummer 5165
<Tall>
Lensmannsdistriktsnavn 5164
<Tekst>
Geometri, punkt 5168
<GeomPunkt>
Geometri, flate 5169
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk