NVDB DatakatalogVegfunksjon 577

Angir vegfunksjon

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100577
<>
Vegfunksjon 5178
Primære fylkesveger
Riksveger fra 2010
Øvrige fylkesveger
Stamveger 2009
Sekundære fylkesveger
Geometri, linje 6921
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk