NVDB DatakatalogVegfunksjon 577

Angir vegfunksjon

Egenskapstyper

Vegfunksjon 5178
7040: Primære fylkesveger
12131: Riksveger fra 2010
8407: Øvrige fylkesveger
7038: Stamveger 2009
7039: Sekundære fylkesveger
Geometri, hjelpelinje 6921
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk