NVDB DatakatalogStandardklasse 576

Angir hvilken standardklasse vegen tilhører

Egenskapstyper

Standardklasse 5176
7024: Hovedveg, ubebygd/spredt bebyggelse
7025: Hovedveg, middels tett bebyggelse
7026: Hovedveg, tett bebyggelse
7027: Samleveg, ubebygd/spredt bebyggelse
7028: Samleveg, middels tett bebyggelse
7029: Samlegate, tett bebyggelse
7030: Atkomstveg, ubebygd/spredt bebyggelse
7031: Atkomstveg, middels tett bebyggelse
7032: Atkomstgate, tett bebyggelse
7033: Gang-/sykkelveg, ubebygd/spredt bebyggelse
7034: Gang-/sykkelveg, middels tett bebyggelse
7035: Gang-/sykkelveg, tett bebyggelse
Bebyggelsestype 5177
7036: Bolig
7037: Industri
Geometri, hjelpelinje 6920
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk