NVDB DatakatalogStandardklasse 576

Angir hvilken standardklasse vegen tilhører

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100576
<>
Standardklasse 5176
Hovedveg, ubebygd/spredt bebyggelse
Hovedveg, middels tett bebyggelse
Hovedveg, tett bebyggelse
Samleveg, ubebygd/spredt bebyggelse
Samleveg, middels tett bebyggelse
Samlegate, tett bebyggelse
Atkomstveg, ubebygd/spredt bebyggelse
Atkomstveg, middels tett bebyggelse
Atkomstgate, tett bebyggelse
Gang-/sykkelveg, ubebygd/spredt bebyggelse
Gang-/sykkelveg, middels tett bebyggelse
Gang-/sykkelveg, tett bebyggelse
Bebyggelsestype 5177
Bolig
Industri
Geometri, linje 6920
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk