NVDB DatakatalogUlykkesinvolvert person 572

Personer involvert i trafikkulykke.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100572
<>
Passasjer nummer 5107
<Tekst>
Kjønn i ulykke 5108
Mann
Kvinne
Ukjent
Fødselsdato 5109
<Dato>
Alder 5110
<Tall> [år]
Persons plassering i kjøretøy 5111
Fører
Passasjer foran
Passasjer bak
Passasjer annen plass
Ukjent
Skadegrad 5112
Drept
Meget alvorlig skadd
Alvorlig skadd
Lettere skadd
Uskadd
Ukjent
Skadegrad fra SSB 8808
Ukjent
Uskadd
Lettere skadd
Alvorlig skadd
Meget alvorlig skadd
Drept
Skjema 2 SSB 9574
Ja
Nei
Uaktuell
Beskyttelsesutstyr 5113
Bilbelte og kollisjonspute
Barnesete
Hjelm
Refleks/lykt
Annen beskyttelse
Ukjent
Ingen beskyttelse
Bilbelte
Kollisjonspute
Hjelm og refleks/lykt
Skadeforløp 5114
Ikke personskade
Skade mot interiør
Kastet ut av kjøretøyet
Fotgjenger, akende påkjørt
Brann
Drukning
Skadd mot eksteriør
Nakkeskade
Annet forløp
Ukjent
Geometri, punkt 8844
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk