NVDB DatakatalogUlykkesinvolvert person 572

Personer involvert i trafikkulykke.

Egenskapstyper

Passasjer nummer 5107
Tekst
Kjønn i ulykke 5108
6653: Mann
6654: Kvinne
6655: Ukjent
Fødselsdato 5109
Dato
Alder 5110
Tall [år]
Alderskategori 11534
19616: 25-34
19617: 35-44
19618: 45-54
19619: 55-64
19620: 65-74
19621: 75-84
19622: 85 år eller eldre
19623: Uoppgitt alder
19610: 0-5 år
19612: 6-15
19613: 16-17
19614: 18-19
19615: 20-24
Persons plassering i kjøretøy 5111
6656: Fører
6657: Passasjer foran
6658: Passasjer bak
6659: Passasjer annen plass
6660: Ukjent
Skadegrad 5112
6661: Drept
6662: Meget alvorlig skadd
6663: Alvorlig skadd
6664: Lettere skadd
6665: Uskadd
6668: Ukjent
Skadegrad fra SSB 8808
11656: Ukjent
11659: Uskadd
11660: Lettere skadd
11661: Alvorlig skadd
11662: Meget alvorlig skadd
11663: Drept
Skjema 2 SSB 9574
13786: Ja
13787: Nei
13788: Uaktuell
Beskyttelsesutstyr 5113
6672: Bilbelte og kollisjonspute
6673: Barnesete
6674: Hjelm
6675: Refleks/lykt
6676: Annen beskyttelse
6677: Ukjent
6669: Ingen beskyttelse
6670: Bilbelte
6671: Kollisjonspute
17391: Hjelm og refleks/lykt
Skadeforløp 5114
6678: Ikke personskade
6679: Skade mot interiør
6680: Kastet ut av kjøretøyet
6681: Fotgjenger, akende påkjørt
6682: Brann
6683: Drukning
6684: Skadd mot eksteriør
6686: Annet forløp
6687: Ukjent
Ferdselsformål (Ny) 11939
20199: Til/fra arbeid
20200: I arbeid
20201: Til/fra skole
20202: Fritidsreise
20203: Øvelseskjøring
20204: Annet formål
20205: Ukjent
Geometri, punkt 8844
GeomPunkt
PID (Ny) 11896
Tekst
Trafikanttyper (Ny) 11897
20206: Fotgjengere
20207: Syklister
20208: Førere og passasjerer moped
20209: Førere og passasjerer lett MC
20210: Førere og passasjerer MC
20211: Førere personbil
20212: Passasjerer personbil
20213: Førere og passasjerer varebil
20214: Førere og passasjerer lastebil
20215: Førere og passasjerer buss
20216: Førere og passasjerer traktor
20217: Andre trafikanter
20218: Ukjent

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk