NVDB DatakatalogUlykkesinvolvert enhet 571

Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype

Egenskapstyper

Enhetstype (endret) 5090
6528: Campingbil
6529: Personbil/stasjonsvogn med tilh./tilh.redskap (unntatt camp.vogn) (utgår)
6530: Varebil med tilhenger/tilhengerredskap (unntatt campingvogn) (utgår)
6531: Lastebil med påhengsvogn (1-akslet) (utgår)
6532: Lastebil med slepevogn (2-akslet) (utgår)
6533: Lastebil med tilhengerredskap (utgår)
6534: Kombinert bil med tilhenger/tilhengerredskap (utgår)
6535: Trekkbil, ukjent (endret 2020)
6536: Tankbil med tilhenger (utgår)
6537: Beltebil (ikke anleggsmaskin)
6538: Traktor
6539: Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn
6540: Jernbanetog
6541: Sporvogn/trikk
6542: Annet kjøretøy
6543: Ukjent
13463: MC 4-hjul
20304: Små elektriske kjøretøy (ny 2020)
20305: Sykkel, annet (ny 2020)
20306: Moped 3-hjul (ny 2020)
20307: Moped 4-hjul (ny 2020)
20308: Moped 4-hjul (ATV) (ny 2020)
20309: Lett MC m/sidevogn (ny 2020)
20310: Mellomtung MC (ny 2020)
20311: Mellomtung MC m/sidevogn (ny 2020)
20312: Tung MC m/sidevogn (ny 2020)
9561: MC 4-hjul (ATV)
20313: MC 3-hjul (ny 2020)
9562: El-bil (utgår)
20314: Buss, over 5000 kg (ny 2020)
20315: Ambulansebuss, under 5001 kg (ny 2020)
20316: Ambulansebuss, over 5000 kg (ny 2020)
20317: Lastebil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020)
20318: Lastebil, over 12000 kg (ny 2020)
20319: Trekkbil, 3501 kg - 12000 kg (ny 2020)
20320: Trekkbil, over 12000 kg (ny 2020)
20321: Traktor (ATV) (ny 2020)
20322: Anleggsmaskin/motorredskap (ny 2020)
6499: Gående
6500: Akende
6501: Ski
6502: Rullende enheter, ikke motorisert
6503: Fotgjenger, annet
6504: 2-hjuls trå- og elsykkel (endret 2020)
6505: Hest (endret 2020)
6506: Hest med vogn, hestekjøretøy (utgår)
6507: Moped 2-hjul
6508: Lett MC
6509: Tung MC
6510: MC m/sidevogn
6511: Snøscooter, beltemotorsykkel
6512: Rullestol (endret 2020)
6513: Personbil, stasjonsvogn (endret 2020)
6514: Drosje (også minibuss) (utgår)
6515: Buss, ukjent (endret 2020)
6516: Buss, under 5001 kg
6517: Annen buss, turvogn (utgår)
6518: Ambulanse
6519: Politi under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal) (utgår)
6520: Brannbil under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal) (utgår)
6521: Varebil (endret 2020)
6522: Lastebil, ukjent (endret 2020)
6523: Kombinert bil (utgår)
6524: Trekkbil (uten semitrailer) (utgår)
6525: Personbil/stasjonsvogn med campingvogn (utgår)
6526: Varebil med campingvogn (utgår)
6527: Tankbil (utgår)
Enhetsbokstav 5089
8960: d
8961: e
8962: f
8963: g
8964: h
8965: i
8966: j
8967: k
8968: l
8969: m
8970: n
8971: o
8972: p
8973: q
8974: r
8975: s
8976: t
8977: u
8978: v
8979: w
8980: x
8981: y
8982: z
6987: A
6988: B
6989: C
6990: D
6991: E
6992: F
6993: G
6994: H
6995: I
6996: J
6997: K
6998: L
6999: M
7000: N
7001: O
7002: P
7003: Q
7004: R
7005: S
7006: T
7007: U
7008: V
7009: W
7010: X
7011: Y
7012: Z
8957: a
8958: b
8959: c
Kryssveg 5092
Boolean
Kjøreretning 5757
7995: Med metreringsretning
7996: Mot metreringsretning
Retning 5093
6544: Ikke relevant
6545: Fra nord
6546: Fra nordøst
6547: Fra øst
6548: Fra sørøst
6549: Fra sør
6550: Fra sørvest
6551: Fra vest
6552: Fra nordvest
6553: Ukjent
Bevegelse 5094
6560: Forbikjøring/feltbytte til høyre
6561: Ute av kontroll
6562: Start fra stillestående
6563: Akselerasjon
6564: Bremsende/i ro pga trafikk
6565: Stanset for venstresving
6566: Stanset for høyresving
6567: Ryggende
6568: Parkert / stillestående
6569: Annet
6570: Ukjent
6554: Rett fram
6555: U sving til venstre
6556: U sving til høyre
6557: Sving til venstre
6558: Sving til høyre
6559: Forbikjøring/feltbytte til venstre
Postnummer 5095
Tall
Kommentar dekk 6829
Tekst
Ferdselsformål 5097
6576: Til/fra skole
6578: Fritidsreise
6579: Øvelseskjøring
6583: Annet formål
6584: Ukjent
6574: Til/fra arbeid
6575: I arbeid
Førerkort utstedt første gang 5098
Dato
Regulering for enhet i vegkryss 5100
6592: Lyssignal ute av funksjon (gult blinkende lys eller uten lys)
6593: Annen regulering i vegkryss, inkludert midlertidig
6594: Ukjent
6585: Ikke i vegkryss eller gangfelt
6586: Intet spesielt (høyre-regel)
6587: Lyssignal i funksjon i kryss eller gangfelt utenfor kryss
6588: Forkjørsveg
6589: Vikeplikt
6590: Stopplikt
6591: Skiltet / oppmerket gangfelt (uten lysregulering)
Første berøringspunkt 5101
9856: Høyre bak
9857: Rett bak
9858: Venstre bak
9859: Venstre side bak
9860: Venstre side
9861: Venstre side foran
9862: Venstre foran
9863: Rett foran
9864: Ukjent
9850: Tak/hode
9852: Høyre foran
9853: Høyre side foran
9854: Høyre side
9855: Høyre side bak
Registreringsland 5102
13440: Latvia
13441: Romania
13442: Bulgaria
13443: Kroatia
6605: Norge
9805: Litauen
6606: Sverige
6607: Danmark
6608: Finland
6609: Storbritannia
6610: Tyskland
6611: Frankrike
6612: Nederland
6613: Belgia
6614: Luxembourg
6615: Østerrike
6616: Sveits
6617: Italia
6618: Polen
6619: Russland
6620: Andre østeuropeiske land
6621: Andre vesteuropeiske land
6622: Diplomatbil
6623: Militært kjøretøy
6624: Annet land
6625: Ukjent
13439: Estland
Årsmodell på kjøretøy 5103
Tall
EID (Ny) 11954
Tekst
Hinder type 5104
6626: Intet hinder påkjørt
6627: Skiltstolpe
6628: Signalstolpe
6629: Lysmast av tre
6630: Lysmast av stål
6631: Annen mast / stolpe
6632: Tre
6633: Gjerde, rekkverk
6634: Mur, bygning
6635: Stein, fjellvegg
6636: Kantstein
6637: Parkert kjøretøy
6638: Annen gjenstand i kjørebanen
6639: Større tamdyr (ku mm.)
6640: Mindre tamdyr ( katt mm.)
6641: Elg
6642: Rein
6643: Rådyr, hjort
6644: Annet vilt
6645: Ukjent dyr
6646: Annet
6647: Ukjent
Avstand til påkjørt hinder 5105
Tall [m]
Dekktype 5106
6648: Sommerdekk
6649: Vinterdekk uten pigger
6650: Vinterdekk med pigger
6651: Annet
6652: Ukjent
Geometri, punkt 10737
GeomPunkt
Antall aksler (Ny) 11884
Tall [stk]
Antall aksler med drift (Ny) 11885
Tall [stk]
Bredde kjøretøy (Ny) 11886
Tall [mm]
Lengde køretøy (Ny) 11887
Tall [mm]
Drivstoff (Ny) 11888
20143: Bensin
20144: Diesel
20145: Parafin
20146: Gass
20147: Elektrisk
20148: Hydrogen
20149: Hybrid
20150: Biodiesel
20151: Biobensin
20152: LPG-Gass
20153: CNG-Gass
20154: Metanol
20155: Etanol
20156: Annet drivstoff
Enhetstype, hovedkategori (Ny) 11889
20160: Bil for godstransport
20161: Annet
20162: Ukjent
20157: Fotgjenger og sykkel
20158: Moped og MC
20159: Bil for persontransport
Enhetstype, underkategori (Ny) 11890
20163: Fotgjenger
20164: Sykkel
20165: Moped
20166: Lett MC
20167: MC
20168: Personbil
20169: Buss
20170: Varebil
20171: Lastebil
20172: Traktor
20173: Skinnegående materiell
20174: Annet
20175: Ukjent
Kjøretøyets virke (Ny) 11891
20176: Ambulanse under utrykning
20177: Politi under utrykning
20178: Brannbil under utrykning
20179: Rutegående buss
20180: Drosje
20181: Militært kjøretøy
20182: Diplomatbil
20183: Russebil/Russebuss
Motorytelse kjøretøy (Ny) 11892
Tall [kW]
Tilhengertype (Ny) 11893
21044: Ingen tilhenger
20184: Campingvogn
20185: Slepevogn
20186: Semitrailer
20187: Påhengsvogn
20188: Tilhenger/tilhengerredskap
20189: Ukjent tilhenger
Tungtransport bil (Ny) 11894
20192: Lett bil for godstransport
20193: Lett bil for persontransport
20194: Annen enhetstype
20195: Ukjent enhetstype
20190: Tungbil for godstransport
20191: Tungbil for persontransport
Vogntog (Ny) 11895
20196: Vogntog
20197: Annet
20198: Ukjent

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk