NVDB DatakatalogUlykkesinvolvert enhet 571

Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100571
<>
Kjøretøytype 5090
Campingbil, bobil, kombibil
Personbil/stasjonsvogn med tilh./tilh.redskap (unntatt camp.vogn)
Varebil med tilhenger/tilhengerredskap (unntatt campingvogn)
Lastebil med påhengsvogn (1-akslet)
Lastebil med slepevogn (2-akslet)
Lastebil med tilhengerredskap
Kombinert bil med tilhenger/tilhengerredskap
Trekkbil med semitrailer
Tankbil med tilhenger
Beltebil, annen bil
Traktor (ordinær)
Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn
Jernbanetog
Sporvogn, trikk
Annet kjøretøy
Ukjent kjøretøy
Lukket 3- eller 4-hjuls MC, moped eller traktor
ATV (åpen 3- eller 4-hjuls MC, moped eller traktor)
El-bil
Fotgjenger
Akende
Ski
Rulleski, rulleskøyter, rullebrett
Sparkstøtting, rullesparkstøtting
Sykkel
Hest med rytter
Hest med vogn, hestekjøretøy
Moped
Lett motorsykkel
Tung motorsykkel
Motorsykkel med sidevogn
Snøscooter
Rullestol, elektrisk drevet rullestol/sykkel
Personbil, stasjonsvogn
Drosje (også minibuss)
Buss/minibuss i rute
Minibuss (privat)
Annen buss, turvogn
Ambulanse under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal)
Politi under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal)
Brannbil under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal)
Varebil
Lastebil
Kombinert bil
Trekkbil (uten semitrailer)
Personbil/stasjonsvogn med campingvogn
Varebil med campingvogn
Tankbil
Enhetsbokstav 5089
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
Antall personer pr enhet i ulykke 5091
<Tall> [stk]
Kryssveg 5092
<Boolean>
Kjøreretning 5757
Med metreringsretning
Mot metreringsretning
Retning 5093
Ikke relevant
Fra nord
Fra nordøst
Fra øst
Fra sørøst
Fra sør
Fra sørvest
Fra vest
Fra nordvest
Ukjent
Bevegelse 5094
Forbikjøring/feltbytte til høyre
Ute av kontroll
Start fra stillestående
Akselerasjon
Bremsende/i ro pga trafikk
Stanset for venstresving
Stanset for høyresving
Ryggende
Parkert / stillestående
Annet
Ukjent
Rett fram
U sving til venstre
U sving til høyre
Sving til venstre
Sving til høyre
Forbikjøring/feltbytte til venstre
Postnummer 5095
<Tall>
Kommentar dekk 6829
<Tekst>
Rusmiddel 5096
Ja
Nei
Ukjent
Ferdselsformål 5097
Til/fra skole
Fritidsreise
Øvelseskjøring
Annet formål
Ukjent
Til/fra arbeid
I arbeid
Førerkort utstedt første gang 5098
<Dato>
Regulering for enhet i vegkryss 5100
Lyssignal ute av funksjon (gult blinkende lys eller uten lys)
Annen regulering i vegkryss, inkludert midlertidig
Ukjent
Ikke i vegkryss eller gangfelt
Intet spesielt (høyre-regel)
Lyssignal i funksjon i kryss eller gangfelt utenfor kryss
Forkjørsveg
Vikeplikt
Stopplikt
Skiltet / oppmerket gangfelt (uten lysregulering)
Første berøringspunkt 5101
Høyre bak
Rett bak
Venstre bak
Venstre side bak
Venstre side
Venstre side foran
Venstre foran
Rett foran
Ukjent
Tak/hode
Høyre foran
Høyre side foran
Høyre side
Høyre side bak
Registreringsland 5102
Latvia
Romania
Bulgaria
Kroatia
Norge
Litauen
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannia
Tyskland
Frankrike
Nederland
Belgia
Luxembourg
Østerrike
Sveits
Italia
Polen
Russland
Andre østeuropeiske land
Andre vesteuropeiske land
Diplomatbil
Militært kjøretøy
Annet land
Ukjent
Estland
Årsmodell på kjøretøy 5103
<Tall>
Kjennemerke 5088
<Tekst>
Hinder type 5104
Intet hinder påkjørt
Skiltstolpe
Signalstolpe
Lysmast av tre
Lysmast av stål
Annen mast / stolpe
Tre
Gjerde, rekkverk
Mur, bygning
Stein, fjellvegg
Kantstein
Parkert kjøretøy
Annen gjenstand i kjørebanen
Større tamdyr (ku mm.)
Mindre tamdyr ( katt mm.)
Elg
Rein
Rådyr, hjort
Annet vilt
Ukjent dyr
Annet
Ukjent
Vegavstand fra hinder 5105
<Tall> [m]
Dekktype 5106
Sommerdekk
Vinterdekk uten pigger
Vinterdekk med pigger
Annet
Ukjent
Geometri, punkt 10737
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk