NVDB DatakatalogUlykkesinvolvert enhet 571

Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype

Egenskapstyper

Enhetstype 5090
6528: Campingbil, bobil, kombibil
6529: Personbil/stasjonsvogn med tilh./tilh.redskap (unntatt camp.vogn)
6530: Varebil med tilhenger/tilhengerredskap (unntatt campingvogn)
6531: Lastebil med påhengsvogn (1-akslet)
6532: Lastebil med slepevogn (2-akslet)
6533: Lastebil med tilhengerredskap
6534: Kombinert bil med tilhenger/tilhengerredskap
6535: Trekkbil med semitrailer
6536: Tankbil med tilhenger
6537: Beltebil, annen bil
6538: Traktor (ordinær)
6539: Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn
6540: Jernbanetog
6541: Sporvogn, trikk
6542: Annet kjøretøy
6543: Ukjent kjøretøy
13463: Lukket 3- eller 4-hjuls MC, moped eller traktor
9561: ATV (åpen 3- eller 4-hjuls MC, moped eller traktor)
9562: El-bil
6499: Fotgjenger
6500: Akende
6501: Ski
6502: Rulleski, rulleskøyter, rullebrett
6503: Sparkstøtting, rullesparkstøtting
6504: Sykkel
6505: Hest med rytter
6506: Hest med vogn, hestekjøretøy
6507: Moped
6508: Lett motorsykkel
6509: Tung motorsykkel
6510: Motorsykkel med sidevogn
6511: Snøscooter
6512: Rullestol, elektrisk drevet rullestol/sykkel
6513: Personbil, stasjonsvogn
6514: Drosje (også minibuss)
6515: Buss/minibuss i rute
6516: Minibuss (privat)
6517: Annen buss, turvogn
6518: Ambulanse under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal)
6519: Politi under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal)
6520: Brannbil under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal)
6521: Varebil
6522: Lastebil
6523: Kombinert bil
6524: Trekkbil (uten semitrailer)
6525: Personbil/stasjonsvogn med campingvogn
6526: Varebil med campingvogn
6527: Tankbil
Enhetsbokstav 5089
8960: d
8961: e
8962: f
8963: g
8964: h
8965: i
8966: j
8967: k
8968: l
8969: m
8970: n
8971: o
8972: p
8973: q
8974: r
8975: s
8976: t
8977: u
8978: v
8979: w
8980: x
8981: y
8982: z
6987: A
6988: B
6989: C
6990: D
6991: E
6992: F
6993: G
6994: H
6995: I
6996: J
6997: K
6998: L
6999: M
7000: N
7001: O
7002: P
7003: Q
7004: R
7005: S
7006: T
7007: U
7008: V
7009: W
7010: X
7011: Y
7012: Z
8957: a
8958: b
8959: c
Antall personer pr enhet i ulykke 5091
Tall [stk]
Kryssveg 5092
Boolean
Kjøreretning 5757
7995: Med metreringsretning
7996: Mot metreringsretning
Retning 5093
6544: Ikke relevant
6545: Fra nord
6546: Fra nordøst
6547: Fra øst
6548: Fra sørøst
6549: Fra sør
6550: Fra sørvest
6551: Fra vest
6552: Fra nordvest
6553: Ukjent
Bevegelse 5094
6560: Forbikjøring/feltbytte til høyre
6561: Ute av kontroll
6562: Start fra stillestående
6563: Akselerasjon
6564: Bremsende/i ro pga trafikk
6565: Stanset for venstresving
6566: Stanset for høyresving
6567: Ryggende
6568: Parkert / stillestående
6569: Annet
6570: Ukjent
6554: Rett fram
6555: U sving til venstre
6556: U sving til høyre
6557: Sving til venstre
6558: Sving til høyre
6559: Forbikjøring/feltbytte til venstre
Postnummer 5095
Tall
Kommentar dekk 6829
Tekst
Ferdselsformål 5097
6576: Til/fra skole
6578: Fritidsreise
6579: Øvelseskjøring
6583: Annet formål
6584: Ukjent
6574: Til/fra arbeid
6575: I arbeid
Førerkort utstedt første gang 5098
Dato
Regulering for enhet i vegkryss 5100
6592: Lyssignal ute av funksjon (gult blinkende lys eller uten lys)
6593: Annen regulering i vegkryss, inkludert midlertidig
6594: Ukjent
6585: Ikke i vegkryss eller gangfelt
6586: Intet spesielt (høyre-regel)
6587: Lyssignal i funksjon i kryss eller gangfelt utenfor kryss
6588: Forkjørsveg
6589: Vikeplikt
6590: Stopplikt
6591: Skiltet / oppmerket gangfelt (uten lysregulering)
Første berøringspunkt 5101
9856: Høyre bak
9857: Rett bak
9858: Venstre bak
9859: Venstre side bak
9860: Venstre side
9861: Venstre side foran
9862: Venstre foran
9863: Rett foran
9864: Ukjent
9850: Tak/hode
9852: Høyre foran
9853: Høyre side foran
9854: Høyre side
9855: Høyre side bak
Registreringsland 5102
13440: Latvia
13441: Romania
13442: Bulgaria
13443: Kroatia
6605: Norge
9805: Litauen
6606: Sverige
6607: Danmark
6608: Finland
6609: Storbritannia
6610: Tyskland
6611: Frankrike
6612: Nederland
6613: Belgia
6614: Luxembourg
6615: Østerrike
6616: Sveits
6617: Italia
6618: Polen
6619: Russland
6620: Andre østeuropeiske land
6621: Andre vesteuropeiske land
6622: Diplomatbil
6623: Militært kjøretøy
6624: Annet land
6625: Ukjent
13439: Estland
Årsmodell på kjøretøy 5103
Tall
Kjennemerke 5088
Tekst
Hinder type 5104
6626: Intet hinder påkjørt
6627: Skiltstolpe
6628: Signalstolpe
6629: Lysmast av tre
6630: Lysmast av stål
6631: Annen mast / stolpe
6632: Tre
6633: Gjerde, rekkverk
6634: Mur, bygning
6635: Stein, fjellvegg
6636: Kantstein
6637: Parkert kjøretøy
6638: Annen gjenstand i kjørebanen
6639: Større tamdyr (ku mm.)
6640: Mindre tamdyr ( katt mm.)
6641: Elg
6642: Rein
6643: Rådyr, hjort
6644: Annet vilt
6645: Ukjent dyr
6646: Annet
6647: Ukjent
Avstand til påkjørt hinder 5105
Tall [m]
Dekktype 5106
6648: Sommerdekk
6649: Vinterdekk uten pigger
6650: Vinterdekk med pigger
6651: Annet
6652: Ukjent
Geometri, punkt 10737
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk