NVDB DatakatalogTrafikkulykke 570

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100570
<>
Alvorligste skadegrad 5074
Ikke registrert
Drept
Meget alvorlig skadd
Alvorlig skadd
Lettere skadd
Uskadd
Ulykkesdato 5055
<Dato>
Ulykkestidspunkt 5056
<Klokkeslett>
Ukedag 5054
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Registreringsdato for fagdata 5057
<Dato>
Ulykke registrert av 5058
<Tekst>
Meldingsdato 5059
<Dato>
Behandlende politidistrikt 5060
<Tall>
Anmeldelsesnummer 5061
<Tall>
Kilde for ulykken 5062
Ureg, manuelt
SSB, skjema 1
Gammel Straks
Straks 2.0
SSB
Ureg via SSB
Sykehusulykke
Forsikringsulykke
Registrering status 5063
Ikke ferdigregistrert
Ferdigregistrert
Uhell kategori 5065
Sykkelulykke
Mc ulykke
Bilulykke
Fotgjenger eller akende involvert
Uhellskode 5066
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
Påkjøring bakfra
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
Møting på rett vegstrekning
Møting i kurve
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
Møting under forbikjøring i høyrekurve
Møting under forbikjøring i venstrekurve
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Uhell med uklart forløp ved møting
Påkjøring bakfra ved høyresving
Påkjøring forøvrig ved høyresving
Påkjøring bakfra ved venstresving
Påkjøring forøvrig ved venstresving
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging i samme retning
Avsvinging i hver sin retning
Vending foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging)
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Kjørende fra G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av
Høyresving foran kjørende i samme retning
Høyresving foran kjørende i motsatt retning
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
Venstresving foran kjørende i samme retning
Venstresving foran kjørende i motsatt retning
Samtidig venstresving
Samtidig høyresving
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
Fotgjenger gikk på vegens høyre side
Fotgjenger gikk på vegens venstre side
Fotgjenger påkjørt på fortau
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Barn lekte i kjørebanen
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
Uhell med dyr innblandet
Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen
Hull i vegen o.l.
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
Øvrige parkeringsuhell
Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy
Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode
Forbikjøring
Skifte av felt til venstre
Skifte av felt til høyre
Alternativ uhellskode 5067
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
Fotgjenger gikk på vegens høyre side
Fotgjenger gikk på vegens venstre side
Fotgjenger påkjørt på fortau
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Barn lekte i kjørebanen
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
Ingen alternativ uhellskode
Uhell med dyr innblandet
Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen
Hull i vegen o.l.
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
Øvrige parkeringsuhell
Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy
Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode
Forbikjøring
Skifte av felt til venstre
Skifte av felt til høyre
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
Påkjøring bakfra
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
Møting på rett vegstrekning
Møting i kurve
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
Møting under forbikjøring i høyrekurve
Møting under forbikjøring i venstrekurve
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Uhell med uklart forløp ved møting
Påkjøring bakfra ved høyresving
Påkjøring forøvrig ved høyresving
Påkjøring bakfra ved venstresving
Påkjøring forøvrig ved venstresving
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging i samme retning
Avsvinging i hver sin retning
Vending foran kjørende i motsatt retning
Avsvingning til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
Kryssende kjøreretninger
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Kjørende fra G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av
Høyresving foran kjørende i samme retning
Høyresving foran kjørende i motsatt retning
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
Venstresving foran kjørende i samme retning
Venstresving foran kjørende i motsatt retning
Samtidig venstresving
Samtidig høyresving
Uhell forårsaket av skred/ras
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av
Beskrivelse 5068
<Tekst>
Stedsbeskrivelse 7571
<Tekst>
Antall enheter 5069
<Tall> [stk]
Antall drepte i ulykken 5070
<Tall> [stk]
Antall meget alvorlig skadet 5071
<Tall> [stk]
Antall alvorlig skadet 5072
<Tall> [stk]
Antall lettere skadet 5073
<Tall> [stk]
Oppgitt antall skadde 8764
<Tall>
Vegtype 5075
Vanlig veg/gate
Motorveg
Motortrafikkveg
Rampe
Gang- / sykkelveg
Gågate / gatetun
Boliggate, boligveg
Skogsveg
Annet (plass mm)
Ukjent
Stedsforhold 5076
Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel
3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss)
4 armet kryss (X-kryss)
Rundkjøring
Annet kryss
Avkjørsel
Planovergang
Bru
Bomstasjon
Annet (P-plass, torv, o. l.)
Tunnel (primært for motorkjøretøy)
Ukjent
Undergang (gang- og sykkelveg)
Midtdeler 5758
Ja
Nei
Forsterket vegoppmerking 10736
Midtoppmerking
Kantoppmerking
Både midt- og kantoppmerking
Ingen
Ukjent
Dekketype 5077
Asfalt, oljegrus
Grus
Gatestein
Betong, betongstein
Annet dekke
Ukjent
Føreforhold 5078
Glatt ellers
Ukjent
Tørr, bar veg
Våt, bar veg
Snø / isbelagt veg
Delvis snø / isbelagt veg
Værforhold 5079
God sikt, opphold
God sikt, nedbør
Dårlig sikt, nedbør
Dårlig sikt, tåke eller dis
Dårlig sikt forøvrig
Ukjent
Lysforhold 5080
Dagslys
Tussmørke, skumring
Mørkt med vegbelysning
Mørkt uten vegbelysning
Ukjent
Felttype 5081
Vanlig kjørefelt
Forbikjøringsfelt
Krabbefelt
Flettefelt
Kollektivfelt
Svingefelt venstre / høyre
Parkeringsfelt (skiltet / merket)
Akselerasjonsfelt
Retardasjonsfelt
Skulder
Sykkelfelt
Fortau
Gang- / sykkelveg
Busslomme / -holdeplass
Annet
Ukjent
Antall kjørefelt 5082
<Tall> [stk]
Bebyggelse 5083
Innenfor tettbebyggelse
Utenfor tettbebyggelse
Ukjent
Vegbredde 5084
<Tall> [m]
Fartsgrense 5085
80 km/h
90 km/h
100 km/h
110 km/h
10 km/h
15 km/h
20 km/h
25 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h
70 km/h
Temperatur 5086
<Tall> [ºC]
Ok SSB 5087
Ja
Nei
Kommunenr 8796
<Tall>
Historisk vegstatus 5163
Gang-/sykkelveg
Eksisterende veg
Anleggsveg
Beredskapsveg
Eksisterende ferjekai
Gang-/sykkelveg anlegg
Vedtatt ferjekai
Midlertidig status gang-/sykkelveg
Eksisterende ferjestrekning
Serviceveg
Vedtatt ferjestrekning
Vedtatt gang-/sykkelveg
Planlagt ferjestrekning
Vedtatt veg
Veggrunn
Midlertidig status
Midlertidig veg
Historisk vegkategori 5115
Europaveg
Fylkesveg
Riksveg
Kommunal veg
Privat veg
Skogsbilveg
Gang/Sykkelveg
B
T
Historisk vegnummer 5116
<Tall>
Historisk hp 5117
<Tall>
Historisk kilometerverdi 5118
<Tall>
Vegnavn 5119
<Tekst>
Stedfestingens nøyaktighet 5120
Nøyaktig
Tilnærmet
Unøyaktig
Geometri, punkt 5123
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk