NVDB DatakatalogTrafikkulykke 570

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader

Egenskapstyper

Alvorligste skadegrad 5074
11664: Ikke registrert
6427: Drept
6428: Meget alvorlig skadd
6429: Alvorlig skadd
6430: Lettere skadd
6431: Uskadd
Ulykkesdato 5055
Dato
Ulykkestidspunkt 5056
Klokkeslett
Ukedag 5054
6243: Mandag
6244: Tirsdag
6245: Onsdag
6246: Torsdag
6247: Fredag
6248: Lørdag
6249: Søndag
Registreringsdato for fagdata 5057
Dato
Ulykke registrert av 5058
Tekst
Meldingsdato 5059
Dato
Behandlende politidistrikt 5060
Tall
Anmeldelsesnummer 5061
Tall
Kilde for ulykken 5062
9841: Ureg, manuelt
13462: SSB, skjema 1
6250: Gammel Straks
6251: Straks 2.0
6252: SSB
8860: Ureg via SSB
10110: Sykehusulykke
10111: Forsikringsulykke
Registrering status 5063
6253: Ikke ferdigregistrert
6254: Ferdigregistrert
Uhell kategori 5065
6256: Sykkelulykke
6257: Mc ulykke
6258: Bilulykke
6255: Fotgjenger eller akende involvert
Uhellskode 5066
6272: Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
6273: Påkjøring bakfra
6274: Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
6275: Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
6276: Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
6277: Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
6278: Møting på rett vegstrekning
6279: Møting i kurve
6280: Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
6281: Møting under forbikjøring i høyrekurve
6282: Møting under forbikjøring i venstrekurve
6283: Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
6284: Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
6285: Uhell med uklart forløp ved møting
6286: Påkjøring bakfra ved høyresving
6287: Påkjøring forøvrig ved høyresving
6288: Påkjøring bakfra ved venstresving
6289: Påkjøring forøvrig ved venstresving
6290: Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
6291: Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving
6292: Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving
6293: Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
6294: Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning
6295: Avsvinging i samme retning
6296: Avsvinging i hver sin retning
6297: Vending foran kjørende i motsatt retning
6298: Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
6299: Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
6300: Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
6301: Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging)
6302: Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
6303: Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
6304: Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
6305: Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
6306: Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss
6307: Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av
6308: Høyresving foran kjørende i samme retning
6309: Høyresving foran kjørende i motsatt retning
6310: Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
6311: Venstresving foran kjørende i samme retning
6312: Venstresving foran kjørende i motsatt retning
6313: Samtidig venstresving
6314: Samtidig høyresving
6315: Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av
6316: Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
6317: Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
6318: Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
6319: Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
6320: Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
6321: Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
6322: Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
6323: Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
6324: Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
6325: Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
6326: Fotgjenger gikk på vegens høyre side
6327: Fotgjenger gikk på vegens venstre side
6328: Fotgjenger påkjørt på fortau
6329: Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
6330: Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
6331: Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
6332: Barn lekte i kjørebanen
6333: Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
6334: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
6335: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
6336: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
6337: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
6338: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
6339: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
6340: Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.
6341: Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
6342: Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
6259: Uhell med dyr innblandet
6260: Påkjøring av gjenstand i kjørebanen
6261: Hull i vegen o.l.
6262: Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
6263: Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
6264: Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
6265: Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
6266: Øvrige parkeringsuhell
6267: Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy
6268: Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode
6269: Forbikjøring
6270: Skifte av felt til venstre
6271: Skifte av felt til høyre
Alternativ uhellskode 5067
6400: Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
6401: Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
6402: Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
6403: Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
6404: Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
6405: Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
6406: Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
6407: Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
6408: Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
6409: Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
6410: Fotgjenger gikk på vegens høyre side
6411: Fotgjenger gikk på vegens venstre side
6412: Fotgjenger påkjørt på fortau
6413: Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
6414: Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
6415: Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
6416: Barn lekte i kjørebanen
6417: Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
6418: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
6419: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
6420: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
6421: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
6422: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
6423: Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
6424: Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.
6425: Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
6426: Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
6965: Ingen alternativ uhellskode
6343: Uhell med dyr innblandet
6344: Påkjøring av gjenstand i kjørebanen
6345: Hull i vegen o.l.
6346: Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
6347: Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
6348: Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
6349: Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
6350: Øvrige parkeringsuhell
6351: Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy
6352: Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode
6353: Forbikjøring
6354: Skifte av felt til venstre
6355: Skifte av felt til høyre
6356: Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
6357: Påkjøring bakfra
6358: Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
6359: Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
6360: Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
6361: Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
6362: Møting på rett vegstrekning
6363: Møting i kurve
6364: Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
6365: Møting under forbikjøring i høyrekurve
6366: Møting under forbikjøring i venstrekurve
6367: Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
6368: Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
6369: Uhell med uklart forløp ved møting
6370: Påkjøring bakfra ved høyresving
6371: Påkjøring forøvrig ved høyresving
6372: Påkjøring bakfra ved venstresving
6373: Påkjøring forøvrig ved venstresving
6374: Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
6375: Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving
6376: Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving
6377: Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
6378: Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning
6379: Avsvinging i samme retning
6380: Avsvinging i hver sin retning
6381: Vending foran kjørende i motsatt retning
6382: Avsvingning til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
6383: Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
6384: Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
6385: Kryssende kjøreretninger
6386: Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
6387: Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
6388: Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
6389: Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
6390: Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss
6391: Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av
6392: Høyresving foran kjørende i samme retning
6393: Høyresving foran kjørende i motsatt retning
6394: Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
6395: Venstresving foran kjørende i samme retning
6396: Venstresving foran kjørende i motsatt retning
6397: Samtidig venstresving
6398: Samtidig høyresving
13438: Uhell forårsaket av skred/ras
6399: Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av
Beskrivelse 5068
Tekst
Stedsbeskrivelse 7571
Tekst
Antall enheter 5069
Tall [stk]
Antall drepte i ulykken 5070
Tall [stk]
Antall meget alvorlig skadet 5071
Tall [stk]
Antall alvorlig skadet 5072
Tall [stk]
Antall lettere skadet 5073
Tall [stk]
Oppgitt antall skadde 8764
Tall
Vegtype 5075
6432: Vanlig veg/gate
6433: Motorveg
6434: Motortrafikkveg
6435: Rampe
6436: Gang- / sykkelveg
6437: Gågate / gatetun
6438: Boliggate, boligveg
6439: Skogsveg
6440: Annet (plass mm)
6441: Ukjent
Stedsforhold 5076
6442: Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel
6443: 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss)
6444: 4 armet kryss (X-kryss)
6445: Rundkjøring
6446: Annet kryss
6447: Avkjørsel
6448: Planovergang
6449: Bru
6451: Bomstasjon
6452: Annet (P-plass, torv, o. l.)
13460: Tunnel (primært for motorkjøretøy)
6453: Ukjent
13461: Undergang (gang- og sykkelveg)
Midtdeler 5758
7997: Ja
7998: Nei
Forsterket vegoppmerking 10736
17386: Midtoppmerking
17387: Kantoppmerking
17388: Både midt- og kantoppmerking
17389: Ingen
17390: Ukjent
Dekketype 5077
6454: Asfalt, oljegrus
6455: Grus
6456: Gatestein
6457: Betong, betongstein
6458: Annet dekke
6459: Ukjent
Føreforhold 5078
6464: Glatt ellers
6465: Ukjent
6460: Tørr, bar veg
6461: Våt, bar veg
6462: Snø / isbelagt veg
6463: Delvis snø / isbelagt veg
Værforhold 5079
6466: God sikt, opphold
6467: God sikt, nedbør
6468: Dårlig sikt, nedbør
6469: Dårlig sikt, tåke eller dis
6470: Dårlig sikt forøvrig
6471: Ukjent
Lysforhold 5080
6472: Dagslys
6473: Tussmørke, skumring
6474: Mørkt med vegbelysning
6475: Mørkt uten vegbelysning
6476: Ukjent
Felttype 5081
6477: Vanlig kjørefelt
6478: Forbikjøringsfelt
6479: Krabbefelt
6480: Flettefelt
6481: Kollektivfelt
6482: Svingefelt venstre / høyre
6483: Parkeringsfelt (skiltet / merket)
6484: Akselerasjonsfelt
6485: Retardasjonsfelt
6486: Skulder
6487: Sykkelfelt
6488: Fortau
6489: Gang- / sykkelveg
6490: Busslomme / -holdeplass
6491: Annet
6492: Ukjent
Antall kjørefelt 5082
Tall [stk]
Bebyggelse 5083
6493: Innenfor tettbebyggelse
6494: Utenfor tettbebyggelse
6495: Ukjent
Vegbredde 5084
Tall [m]
Fartsgrense 5085
[km/h]
6976: 80
6977: 90
6978: 100
17282: 110
6967: 10
6968: 15
6969: 20
6970: 25
6971: 30
6972: 40
6973: 50
6974: 60
6975: 70
Temperatur 5086
Tall [ºC]
Ok SSB 5087
6496: Ja
11772: Nei
Kommunenr 8796
Tall
Historisk vegstatus 5163
12324: Gang-/sykkelveg
7086: Eksisterende veg
7087: Anleggsveg
17360: Beredskapsveg
7089: Eksisterende ferjekai
17361: Gang-/sykkelveg anlegg
7090: Vedtatt ferjekai
17362: Midlertidig status gang-/sykkelveg
7091: Eksisterende ferjestrekning
17363: Serviceveg
7092: Vedtatt ferjestrekning
17364: Vedtatt gang-/sykkelveg
7093: Planlagt ferjestrekning
17365: Vedtatt veg
7096: Veggrunn
7097: Midlertidig status
7098: Midlertidig veg
Historisk vegkategori 5115
6979: Europaveg
6980: Fylkesveg
9844: Riksveg
6981: Kommunal veg
6982: Privat veg
6983: Skogsbilveg
6984: Gang/Sykkelveg
6985: B
6986: T
Historisk vegnummer 5116
Tall
Historisk hp 5117
Tall
Historisk kilometerverdi 5118
Tall
Vegnavn 5119
Tekst
Stedfestingens nøyaktighet 5120
6688: Nøyaktig
6689: Tilnærmet
6690: Unøyaktig
Geometri, punkt 5123
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk