NVDB DatakatalogSkjæring 57

Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.

Egenskapstyper

Type 1121
3283: Kombinert jord- og bergskjæring
2325: Bergskjæring
2286: Jordskjæring
Areal 1311
Tall [m2]
Høyde, middel 9436
Tall [m]
Helning, bergskjæring 9437
13280: Vertikal
13281: 10:1
13282: Slakere enn 10:1
Pall 9438
13283: Ja
13284: Nei
Bratt over bergskjæring 9439
13285: Ja
13286: Nei
Høyde, maksimal 1870
Tall [m]
Nærmeste objekt til bergskjæring 9440
13287: Oppgitt veg
13288: Gang-/sykkelveg
13289: Annet vegareal/veg
13290: Voll/mur
Bredde, gjennomsnitt 4669
Tall [m]
Bergskjærings-ID 12094
Tekst
Etableringsår 10360
Tall
Tilleggsinformasjon 11570
Tekst
Prosjektreferanse 11055
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12293
Tekst
Eier 11961
20467: Stat, Statens vegvesen
20468: Stat, Nye Veier
20469: Fylkeskommune
20470: Kommune
20471: Privat
20472: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 11995
20672: Statens vegvesen
20673: Nye Veier
20674: Fylkeskommune
20675: OPS
20676: Kommune
20677: Privat
20678: Uavklart
Geometri, linje 4760
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10959
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk