NVDB DatakatalogSkjæring 57

Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100057
<>
Type 1121
Kombinert jord og fjell
Fjell
Jord
Areal 1311
<Tall> [m2]
Høyde, middel 9436
<Tall> [m]
Helning, fjellskjæring 9437
Vertikal
10:1
Slakere enn 10:1
Pall 9438
Ja
Nei
Bratt over fjellskjæring 9439
Ja
Nei
Høyde, maksimal 1870
<Tall> [m]
Nærmeste objekt til fjellskjæring 9440
Oppgitt veg
Gang-/sykkelveg
Annet vegareal/veg
Voll/mur
Bredde, gjennomsnitt 4669
<Tall> [m]
Byggeår 10360
<Tall>
Prosjektreferanse 11055
<Tekst>
Geometri, linje 4760
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10959
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk