NVDB DatakatalogSkjæring 57

Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.

Egenskapstyper

Type 1121
3283: Kombinert jord og fjell
2325: Fjell
2286: Jord
Areal 1311
Tall [m2]
Høyde, middel 9436
Tall [m]
Helning, fjellskjæring 9437
13280: Vertikal
13281: 10:1
13282: Slakere enn 10:1
Pall 9438
13283: Ja
13284: Nei
Bratt over fjellskjæring 9439
13285: Ja
13286: Nei
Høyde, maksimal 1870
Tall [m]
Nærmeste objekt til fjellskjæring 9440
13287: Oppgitt veg
13288: Gang-/sykkelveg
13289: Annet vegareal/veg
13290: Voll/mur
Bredde, gjennomsnitt 4669
Tall [m]
Etableringsår 10360
Tall
Tilleggsinformasjon 11570
Tekst
Prosjektreferanse 11055
Tekst
Geometri, linje 4760
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10959
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk