NVDB DatakatalogTestobjekttype 562

Denne objekttypen benyttes ifbm testing av NVDB

Egenskapstyper

Test_bilde 7046
BinærObjekt
Test_lyd 7047
BinærObjekt
Test_video 7048
BinærObjekt
Test_TSF 7049
BinærObjekt
Test_tekstblob 7050
BinærObjekt
Test_bildeserie 607051
BinærObjekt
Test_struct_liste_mbilde 607052
Struktur
Farge_liste 604701
Tekst
Fargeliste_TV_tekst 608727
FlerverdiAttributt, Tekst
Fargelistenr_TV_tall 608728
Flerverdiattributt, Tall
Test_dato 8802
Dato
Test_dato_liste 608803
Dato
Ansvarlig_strukt 4700
Struktur
Test_binær 4702
BinærObjekt
Geometri, punkt 8843
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk