NVDB DatakatalogTestobjekttype 562

Denne objekttypen benyttes ifbm testing av NVDB

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100562
<>
Test_bilde 7046
<BinærObjekt>
Test_lyd 7047
<BinærObjekt>
Test_video 7048
<BinærObjekt>
Test_TSF 7049
<BinærObjekt>
Test_tekstblob 7050
<BinærObjekt>
Test_bildeserie 607051
<BinærObjekt>
Test_struct_liste_mbilde 607052
<Struktur>
Farge_liste 604701
<Tekst>
Fargeliste_TV_tekst 608727
<ENUM>
Fargelistenr_TV_tall 608728
<ENUM>
Test_dato 8802
<Dato>
Test_dato_liste 608803
<Dato>
Ansvarlig_strukt 4700
<Struktur>
Test_binær 4702
<BinærObjekt>
Geometri, punkt 8843
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk