NVDB DatakatalogStøtpute 542

En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100542
<>
Produktnavn/typegodkjenning 8395
Quest CEN - S100
Quest CEN - S110
SMA 100 - S100
Brakemaster - uspes
SMA 110 - S110
QuadGuard - uspes
SMA 50 - S50
SMA 80 - S80
SMA 80/1 - S80/1
TAU 100 - S100
TAU 60 - S50
TAU 80 - S80
TAU B - S110
TAU TUBE P100 - S100
TAU TUBE P110 - S110
TAU TUBE P50 - S50
TAU TUBE P80 - S80
WALT - S80/1
EuroTRACC 80 Wide - S80
EuroTRACC S110 - S110
EuroTRACC S110 Wide - S110
EuroTRACC S80 - S80
QuadGuard CEN - S110
QuadGuard CEN - S80
QuadGuard CEN - S50
QuadGuard CEN - S100
Quest CEN - S80
Sikkerhetsklasse 4653
S-50
S-80
S-80-1
S-100
S-110
Avledningsevne 4654
Avledende
Ikke avledende
Bevegelsesklasse 4655
Z1
Z2
Z3
Z4
Utbøyningsklasse 4656
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
Skaderisiko 4657
A
B
Byggeår 10367
<Tall>
Driftsmerking 10483
<Tekst>
Eier 8042
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8117
Privat
Uavklart
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11147
<Tekst>
Geometri, punkt 5040
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk