NVDB DatakatalogStøtpute 542

En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.

Egenskapstyper

Produktnavn/typegodkjenning 8395
17344: Quest CEN - S100
17345: Quest CEN - S110
17346: SMA 100 - S100
11331: Brakemaster - uspes
17347: SMA 110 - S110
11332: QuadGuard - uspes
17348: SMA 50 - S50
17349: SMA 80 - S80
17350: SMA 80/1 - S80/1
17351: TAU 100 - S100
17352: TAU 60 - S50
17353: TAU 80 - S80
17354: TAU B - S110
17355: TAU TUBE P100 - S100
17356: TAU TUBE P110 - S110
17357: TAU TUBE P50 - S50
17358: TAU TUBE P80 - S80
17359: WALT - S80/1
20336: APM 100 - S100
20337: APM 110 - S110
20338: APM 50 - S50
20339: APM 80 - S80
20340: CrashGuard 3S - S80
20341: CrashGuard 3S - S110
17335: EuroTRACC 80 Wide - S80
17336: EuroTRACC S110 - S110
17337: EuroTRACC S110 Wide - S110
17338: EuroTRACC S80 - S80
17339: QuadGuard CEN - S110
17340: QuadGuard CEN - S80
17341: QuadGuard CEN - S50
17342: QuadGuard CEN - S100
17343: Quest CEN - S80
Sikkerhetsklasse 4653
5701: S-50
5702: S-80
5703: S-80-1
5704: S-100
5705: S-110
Avledningsevne 4654
5706: Avledende
5707: Ikke avledende
Bevegelsesklasse 4655
5708: Z1
5709: Z2
5710: Z3
5711: Z4
Utbøyningsklasse 4656
5712: D1
5713: D2
5714: D3
5715: D4
5716: D5
5719: D6
5720: D7
5721: D8
Skaderisiko 4657
5717: A
5718: B
Inspeksjonsdato 12082
Dato
Etableringsår 10367
Tall
Driftsmerking 10483
Tekst
Tilleggsinformasjon 11629
Tekst
Prosjektreferanse 11147
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12396
Tekst
Eier 8042
10769: Fylkeskommune
18658: Stat, Nye Veier
10308: Stat, Statens vegvesen
10372: Kommune
10436: Privat
17659: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8117
18771: Nye Veier
18900: OPS
19972: Fylkeskommune
10667: Privat
17755: Uavklart
10589: Kommune
10511: Statens vegvesen
Geometri, punkt 5040
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk