NVDB DatakatalogVegstandard 541

Angir standard på vegstrekning

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100541
<>
Statusår 4650
<Tall>
Bruker 4629
<Tekst>
Registreringsdato 4630
<Dato>
Standardklasse 4631
A3
G1
G2
G3
H1
H2
H3
S1
S2
S3
A1
A2
Standard ÅDT 4632
<Tall>
Standard, samlet, beregnet 4633
Ja
Brukbar
Nei
Standard, samlet, korrigert 4634
Ja
Brukbar
Nei
Standard, vegbredde 4635
Ja
Brukbar
Nei
Standard, horisontalkurvatur 4636
Ja
Brukbar
Nei
Standard, stigning 4637
Ja
Brukbar
Nei
Standard, gående/syklende 4638
Ja
Nei
Standard, fri høyde 4639
Ja
Brukbar
Nei
Standard, høyfjell 4640
Ja
Brukbar
Nei
Standard, rasfare 4641
Ja
Nei
Standard, faktisk bæreevne 4642
Ja
Nei
Standard, stamveg gjennom tettbebyggelse 4643
Ja
Nei
Standard, skadegradstetthet 4644
Ja
Brukbar
Nei
Standard, sikkerhetsutstyr, tunnel 4645
Nei
Ja
Brukbar
Standard, støy, totalt 4646
Brukbar
Nei
Ja
Standard, PM10 4647
Ja
Nei
Standard, NO2 4648
Ja
Nei
Standard, problemsoner 4649
Ja
Nei
Geometri, linje 5041
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk