NVDB DatakatalogVegstandard 541

Angir standard på vegstrekning

Egenskapstyper

Statusår 4650
Tall
Bruker 4629
Tekst
Registreringsdato 4630
Dato
Standardklasse 4631
5648: A3
5649: G1
5650: G2
5651: G3
5637: H1
5638: H2
5639: H3
5643: S1
5644: S2
5645: S3
5646: A1
5647: A2
Standard ÅDT 4632
Tall
Standard, samlet, beregnet 4633
5586: Ja
5603: Brukbar
5620: Nei
Standard, samlet, korrigert 4634
5587: Ja
5604: Brukbar
5621: Nei
Standard, vegbredde 4635
5588: Ja
5605: Brukbar
5622: Nei
Standard, horisontalkurvatur 4636
5589: Ja
5606: Brukbar
5623: Nei
Standard, stigning 4637
5590: Ja
5607: Brukbar
5624: Nei
Standard, gående/syklende 4638
5591: Ja
5625: Nei
Standard, fri høyde 4639
5592: Ja
5609: Brukbar
5626: Nei
Standard, høyfjell 4640
5593: Ja
5610: Brukbar
5627: Nei
Standard, rasfare 4641
5594: Ja
5628: Nei
Standard, faktisk bæreevne 4642
5595: Ja
5629: Nei
Standard, stamveg gjennom tettbebyggelse 4643
5596: Ja
5630: Nei
Standard, skadegradstetthet 4644
5597: Ja
5614: Brukbar
5631: Nei
Standard, sikkerhetsutstyr, tunnel 4645
5632: Nei
5598: Ja
5615: Brukbar
Standard, støy, totalt 4646
5616: Brukbar
5633: Nei
5599: Ja
Standard, PM10 4647
5600: Ja
5634: Nei
Standard, NO2 4648
5601: Ja
5635: Nei
Standard, problemsoner 4649
5602: Ja
5636: Nei
Geometri, hjelpelinje 5041
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk