NVDB DatakatalogTrafikkmengde 540

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for strekningen. Trafikkmengde kalkuleres på bakgrunn av registrerte passeringer av kjøretøy i kategorien motorvogn av type bil, vogntog, traktor og motorredskap.

Egenskapstyper

ÅDT, total 4623
Tall
ÅDT, andel lange kjøretøy 4624
Tall [%]
År, gjelder for 4621
Tall
Grunnlag for ÅDT 4625
20994: Trafikkdatasystemet
5578: Vegorama
5579: NorTraf
5580: Skjønn
5581: Telling og skjønn
5582: Ferjedatabanken
13102: NorTraf Kommune
Oppdatert fra 6843
9030: Oppskrevet fra primærtellepunktet
9031: Oppskrevet fra nivå-1 tellepunktet
9032: Oppskrevet fra fylkesindeksen
9033: Brukersatt
ÅDT, start 7475
Tall
ÅDT, slutt 7476
Tall
Trafikkmengde på adskilte løp 12083
21001: Sum av trafikk
21002: Trafikk i en retning
21003: Ikke relevant
Trafikkarbeidstall 7477
Tall
Historisk_Ansvarlig ID 4620
Tekst
Historisk_Tellepunkt, primært 5219
Tall
Historisk_Tellepunkt, sekundært 5222
Tall
Historisk_ForholdÅDT 5220
Tall
Historisk_ForholdLange 5221
Tall [%]
Historisk_Koplingsår 5223
Tall
Historisk_Mfaktor 4622
Tall []
Geometri, hjelpelinje 5042
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk