NVDB DatakatalogTrafikkmengde 540

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100540
<>
ÅDT, total 4623
<Tall>
ÅDT, andel lange kjøretøy 4624
<Tall> [%]
År, gjelder for 4621
<Tall>
Oppdatert fra 6843
Oppskrevet fra primærtellepunktet
Oppskrevet fra nivå-1 tellepunktet
Oppskrevet fra fylkesindeksen
Brukersatt
Grunnlag for ÅDT 4625
Vegorama
NorTraf
Skjønn
Telling og skjønn
Ferjedatabanken
NorTraf Kommune
Ansvarlig - id 4620
<Tekst>
Trafikkarbeidstall 7477
<Tall>
Tellepunkt, primært 5219
<Tall>
Tellepunkt, sekundært 5222
<Tall>
ForholdÅDT 5220
<Tall>
ForholdLange 5221
<Tall> [%]
Koplingsår 5223
<Tall>
Mfaktor 4622
<Tall> []
ÅDT, start 7475
<Tall>
ÅDT, slutt 7476
<Tall>
Geometri, linje 5042
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk