NVDB DatakatalogTrafikkmengde 540

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning

Egenskapstyper

ÅDT, total 4623
Tall
ÅDT, andel lange kjøretøy 4624
Tall [%]
År, gjelder for 4621
Tall
Oppdatert fra 6843
9030: Oppskrevet fra primærtellepunktet
9031: Oppskrevet fra nivå-1 tellepunktet
9032: Oppskrevet fra fylkesindeksen
9033: Brukersatt
Grunnlag for ÅDT 4625
5578: Vegorama
5579: NorTraf
5580: Skjønn
5581: Telling og skjønn
5582: Ferjedatabanken
13102: NorTraf Kommune
Ansvarlig - id 4620
Tekst
Trafikkarbeidstall 7477
Tall
Tellepunkt, primært 5219
Tall
Tellepunkt, sekundært 5222
Tall
ForholdÅDT 5220
Tall
ForholdLange 5221
Tall [%]
Utgår_Koplingsår 5223
Tall
Mfaktor 4622
Tall []
ÅDT, start 7475
Tall
ÅDT, slutt 7476
Tall
Geometri, linje 5042
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk