NVDB DatakatalogGate 538

Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.

Egenskapstyper

Sideveg 9793
15943: Ja
15944: Nei
Gatekode 4588
Tall
Gatenavn 4589
Tekst
Utgår_Geometri, hjelpelinje 5037
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Geometri, flate 8897
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk