NVDB DatakatalogVegavdeling 537

Område i henhold til Statens vegvesens inndeling i fylkes/lokalavdelinger (uoff).

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100537
<>
Avdelingsnummer 4586
<Tall>
Avdelingsnavn 4587
<Tekst>
Koordinatsystem 8149
NGO-akse II
NGO-akse III
NGO-akse IV
NGO-akse V
NGO-akse VI
NGO-akse VII
NGO-akse VIII
UTM sone 31 (EUREF89)
UTM sone 32 (EUREF89)
UTM sone 33 (EUREF89)
UTM sone 34 (EUREF89)
UTM sone 35 (EUREF89)
UTM sone 36 (EUREF89)
UTM sone 31 (ED50)
UTM sone 32 (ED50)
UTM sone 33 (ED50)
UTM sone 34 (ED50)
UTM sone 35 (ED50)
UTM sone 36 (ED50)
NGO-64A, Møre
NGO-64B, Møre
NGO-akse I
Geometri, punkt 5155
<GeomPunkt>
Geometri, flate 4711
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk