NVDB DatakatalogVegavdeling 537

Område i henhold til Statens vegvesens inndeling i fylkes/lokalavdelinger.

Egenskapstyper

Avdelingsnummer 4586
Tall
Avdelingsnavn 4587
Tekst
Koordinatsystem 8149
10880: NGO-akse II
10881: NGO-akse III
10882: NGO-akse IV
10883: NGO-akse V
10884: NGO-akse VI
10885: NGO-akse VII
10886: NGO-akse VIII
10887: UTM sone 31 (EUREF89)
10888: UTM sone 32 (EUREF89)
10889: UTM sone 33 (EUREF89)
10890: UTM sone 34 (EUREF89)
10891: UTM sone 35 (EUREF89)
10892: UTM sone 36 (EUREF89)
10893: UTM sone 31 (ED50)
10894: UTM sone 32 (ED50)
10895: UTM sone 33 (ED50)
10896: UTM sone 34 (ED50)
10897: UTM sone 35 (ED50)
10898: UTM sone 36 (ED50)
10899: NGO-64A, Møre
10900: NGO-64B, Møre
10879: NGO-akse I
Geometri, punkt 5155
GeomPunkt
Geometri, flate 4711
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk