NVDB DatakatalogKommune 536

Kommune

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100536
<>
Kommunenummer 4584
<Tall>
Kommunenavn 4585
<Tekst>
Koordinatsystem 8146
NGO-akse IV
NGO-akse V
NGO-akse VI
NGO-akse VII
NGO-akse VIII
UTM sone 31 (EUREF89)
UTM sone 32 (EUREF89)
UTM sone 33 (EUREF89)
UTM sone 34 (EUREF89)
UTM sone 35 (EUREF89)
UTM sone 36 (EUREF89)
UTM sone 31 (ED50)
UTM sone 32 (ED50)
UTM sone 33 (ED50)
UTM sone 34 (ED50)
UTM sone 35 (ED50)
UTM sone 36 (ED50)
NGO-64A, Møre
NGO-64B, Møre
NGO-akse I
NGO-akse II
NGO-akse III
Geometri, punkt 5157
<GeomPunkt>
Geometri, flate 4710
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk