NVDB DatakatalogKommune 2019 536

Kommuneinndeling 2019

Egenskapstyper

Kommunenummer 4584
Tall
Kommunenavn 4585
Tekst
Koordinatsystem 8146
10816: NGO-akse IV
10817: NGO-akse V
10818: NGO-akse VI
10819: NGO-akse VII
10820: NGO-akse VIII
10821: UTM sone 31 (EUREF89)
10822: UTM sone 32 (EUREF89)
10823: UTM sone 33 (EUREF89)
10824: UTM sone 34 (EUREF89)
10825: UTM sone 35 (EUREF89)
10826: UTM sone 36 (EUREF89)
10827: UTM sone 31 (ED50)
10828: UTM sone 32 (ED50)
10829: UTM sone 33 (ED50)
10830: UTM sone 34 (ED50)
10831: UTM sone 35 (ED50)
10832: UTM sone 36 (ED50)
10833: NGO-64A, Møre
10834: NGO-64B, Møre
10813: NGO-akse I
10814: NGO-akse II
10815: NGO-akse III
Geometri, punkt 5157
GeomPunkt
Geometri, flate 4710
GeomMultiFlate

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk