NVDB DatakatalogFylke 535

Fylke

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100535
<>
Fylkesnummer 4582
<Tall>
Fylkesnavn 4583
<Tekst>
Koordinatsystem 8145
NGO-akse I
NGO-akse II
NGO-akse III
NGO-akse IV
NGO-akse V
NGO-akse VI
NGO-akse VII
NGO-akse VIII
UTM sone 31 (EUREF89)
UTM sone 32 (EUREF89)
UTM sone 33 (EUREF89)
UTM sone 34 (EUREF89)
UTM sone 35 (EUREF89)
UTM sone 36 (EUREF89)
UTM sone 31 (ED50)
UTM sone 32 (ED50)
UTM sone 33 (ED50)
UTM sone 34 (ED50)
UTM sone 35 (ED50)
UTM sone 36 (ED50)
NGO-64A, Møre
NGO-64B, Møre
Geometri, punkt 5156
<GeomPunkt>
Geometri, flate 4709
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk