NVDB DatakatalogFylke 2019 535

Fylkesinndeling 2019

Egenskapstyper

Fylkesnummer 4582
Tall
Fylkesnavn 4583
Tekst
Koordinatsystem 8145
10791: NGO-akse I
10792: NGO-akse II
10793: NGO-akse III
10794: NGO-akse IV
10795: NGO-akse V
10796: NGO-akse VI
10797: NGO-akse VII
10798: NGO-akse VIII
10799: UTM sone 31 (EUREF89)
10800: UTM sone 32 (EUREF89)
10801: UTM sone 33 (EUREF89)
10802: UTM sone 34 (EUREF89)
10803: UTM sone 35 (EUREF89)
10804: UTM sone 36 (EUREF89)
10805: UTM sone 31 (ED50)
10806: UTM sone 32 (ED50)
10807: UTM sone 33 (ED50)
10808: UTM sone 34 (ED50)
10809: UTM sone 35 (ED50)
10810: UTM sone 36 (ED50)
10811: NGO-64A, Møre
10812: NGO-64B, Møre
Geometri, punkt 5156
GeomPunkt
Geometri, flate 4709
GeomMultiFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk