NVDB DatakatalogRegion 534

Region ihht Statens vegvesens nye regioninndeling

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100534
<>
Regionsnummer 4580
<Tall>
Regionsnavn 4581
<Tekst>
Koordinatsystem 8147
UTM sone 36 (EUREF89)
UTM sone 31 (ED50)
UTM sone 32 (ED50)
UTM sone 33 (ED50)
UTM sone 34 (ED50)
UTM sone 35 (ED50)
UTM sone 36 (ED50)
NGO-64A, Møre
NGO-64B, Møre
NGO-akse I
NGO-akse II
NGO-akse III
NGO-akse IV
NGO-akse V
NGO-akse VI
NGO-akse VII
NGO-akse VIII
UTM sone 31 (EUREF89)
UTM sone 32 (EUREF89)
UTM sone 33 (EUREF89)
UTM sone 34 (EUREF89)
UTM sone 35 (EUREF89)
Geometri, punkt 5158
<GeomPunkt>
Geometri, flate 4708
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk