NVDB DatakatalogRegion 534

Region ihht Statens vegvesens nye regioninndeling

Egenskapstyper

Regionsnummer 4580
Tall
Regionsnavn 4581
Tekst
Koordinatsystem 8147
10848: UTM sone 36 (EUREF89)
10849: UTM sone 31 (ED50)
10850: UTM sone 32 (ED50)
10851: UTM sone 33 (ED50)
10852: UTM sone 34 (ED50)
10853: UTM sone 35 (ED50)
10854: UTM sone 36 (ED50)
10855: NGO-64A, Møre
10856: NGO-64B, Møre
10835: NGO-akse I
10836: NGO-akse II
10837: NGO-akse III
10838: NGO-akse IV
10839: NGO-akse V
10840: NGO-akse VI
10841: NGO-akse VII
10842: NGO-akse VIII
10843: UTM sone 31 (EUREF89)
10844: UTM sone 32 (EUREF89)
10845: UTM sone 33 (EUREF89)
10846: UTM sone 34 (EUREF89)
10847: UTM sone 35 (EUREF89)
Geometri, punkt 5158
GeomPunkt
Geometri, flate 4708
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk