NVDB DatakatalogVegreferanse 532

Veg, hp, meter-fra/til Etc (Lovlig del av vegnettet)

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100532
<>
Fylkesnummer 4591
<Tall>
Kommunenummer 4592
<Tall>
Vegkategori 4566
Europaveg
Riksveg
Fylkesveg
Kommunal veg
Privat veg
Skogsbilveg
VegstatusOver 4570
Gang-/sykkelveg
Eksisterende veg
Gang-/sykkelveg anlegg
Midlertidig status bilveg
Rømningstunnel
Serviceveg
Midlertidig status gang-/sykkelveg
Planlagt gang-/sykkelveg
Anleggsveg
Planlagt veg
Beredskapsveg
Vegnummer 4568
<Tall>
Hovedparsell 4569
<Tall>
Vegstatus 4567
Eksisterende ferjestrekning
Gang-/sykkelveg anlegg
Midlertidig veg
Anleggsveg
Planlagt veg
Planlagt ferjestrekning
Beredskapsveg
Midlertidig status gang-/sykkelveg
Planlagt gang-/sykkelveg
Eksisterende veg
Rømningstunnel
Serviceveg
Midlertidig status bilveg
Gang-/sykkelveg
FraMeter 4571
<Tall>
TilMeter 4572
<Tall>
Brkode1 4576
Start envegmed
Start envegmot
Slutt kmbrudd
Start hovedparsell
Brkode2 4577
Start kmbrudd
Slutt envegmed
Slutt envegmot
Slutt hovedparsell
Slutt veg/delstrekn
Vegtype 4574
Vegarm
Rampe
Fiktiv
Fellesvegkode 4573
Envegsregulering 4707
Enveg Med
Enveg Mot
Konnekteringslenke 4575
Konnekteringslenke
Måledato 4578
<Dato>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Ja
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk