NVDB DatakatalogVegreferanse 532

Veg, hp, meter-fra/til Etc (Lovlig del av vegnettet)

Egenskapstyper

Fylkesnummer 4591
Tall
Kommunenummer 4592
Tall
Vegkategori 4566
5492: Europaveg
5493: Riksveg
5494: Fylkesveg
5495: Kommunal veg
5496: Privat veg
5497: Skogsbilveg
VegstatusOver 4570
12161: Gang-/sykkelveg
5506: Eksisterende veg
12162: Gang-/sykkelveg anlegg
5507: Midlertidig status bilveg
5508: Rømningstunnel
5509: Serviceveg
12984: Midlertidig status gang-/sykkelveg
12985: Planlagt gang-/sykkelveg
7099: Anleggsveg
7100: Planlagt veg
13708: Beredskapsveg
Vegnummer 4568
Tall
Hovedparsell 4569
Tall
Vegstatus 4567
5504: Eksisterende ferjestrekning
12160: Gang-/sykkelveg anlegg
5505: Midlertidig veg
7041: Anleggsveg
7042: Planlagt veg
7046: Planlagt ferjestrekning
13707: Beredskapsveg
12983: Midlertidig status gang-/sykkelveg
12986: Planlagt gang-/sykkelveg
5499: Eksisterende veg
5500: Rømningstunnel
5501: Serviceveg
5502: Midlertidig status bilveg
12159: Gang-/sykkelveg
FraMeter 4571
Tall
TilMeter 4572
Tall
Brkode1 4576
5521: Start envegmed
5522: Start envegmot
5524: Slutt kmbrudd
5519:
5775: Start hovedparsell
Brkode2 4577
5520: Start kmbrudd
5523:
5525: Slutt envegmed
5526: Slutt envegmot
5527: Slutt hovedparsell
5528: Slutt veg/delstrekn
Vegtype 4574
5513:
5514: Vegarm
5515: Rampe
9725: Fiktiv
Fellesvegkode 4573
5510:
Envegsregulering 4707
5776: Enveg Med
5777: Enveg Mot
5778:
Konnekteringslenke 4575
5517:
5518: Konnekteringslenke
Måledato 4578
Dato

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Ja
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk