NVDB DatakatalogTilstand/skade, skulder/kant 529

Angir tilstand/skade knyttet til vegens skulder/vegkant. Dette er særlig med tanke på tilgroing oppsamling av løsmasse.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100529
<>
Tilstand 4552
Ok
Tiltaksbehov
Mangler
Skadetype 4550
Løsmasser
Tilgroing
Dato kontrollert 8781
<Dato>
Tiltak 4551
Skulderrensk
Skulderrensk, etf. Grøftrensk
Tiltak når 4555
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 7857
<Tekst>
Geometri, linje 5029
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk