NVDB DatakatalogTilstand/skade, skulder/kant 529

Angir tilstand/skade knyttet til vegens skulder/vegkant. Dette er særlig med tanke på tilgroing oppsamling av løsmasse.

Egenskapstyper

Tilstand 4552
5452: Ok
5453: Tiltaksbehov
5454: Mangler
Skadetype 4550
5456: Løsmasser
5455: Tilgroing
Dato kontrollert 8781
Dato
Tiltak 4551
5457: Skulderrensk
5458: Skulderrensk, etf. Grøftrensk
Tiltak når 4555
Tekst
Tilleggsinformasjon 7857
Tekst
Geometri, linje 5029
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk