NVDB DatakatalogTverrprofil 528

Snitt av veg vinkelrett på vegens midtlinje

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100528
<>
Bredde rekkverksrom, venstre 4545
<Tall> [m]
Bredde grusskulder, venstre 4544
<Tall> [m]
Bredde asfaltskulder, venstre 4543
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del16 4619
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del15 4618
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del14 4617
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del13 4542
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del12 4541
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del11 4540
<Tall> [m]
Bredde trafikkdeler, asfaltskulder, venstre 4607
<Tall> [m]
Bredde trafikkdeler, grusskulder, venstre 4606
<Tall> [m]
Bredde trafikkdeler midt 4539
<Tall> [m]
Bredde trafikkdeler, grusskulder, høyre 4605
<Tall> [m]
Bredde trafikkdeler, asfaltskulder, høyre 4604
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del1 4536
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del2 4537
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del3 4538
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del4 4614
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del5 4615
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, del6 4616
<Tall> [m]
Bredde dekke, total 4603
<Tall> [m]
Bredde kjørebane, total 4602
<Tall> [m]
Bredde asfaltskulder, høyre 4535
<Tall> [m]
Bredde grusskulder, høyre 4534
<Tall> [m]
Bredde rekkverksrom, høyre 4533
<Tall> [m]
Målemetode, bredde 4531
Anleggskontroll
Ferdigvegskart
Digitale kart
Kart
Detaljplan
Laser
Målehjul
Stikkstang
Anslag
Stigningsmåler
Waterstang
Målebånd
Kikkert
Manuell video
Ukjent
Automatisk video
Registreringsdato 4546
<Dato>
Dataopprinnelse 4547
Tverr
Dekkeregister
VegReg
Regneark
Geometri, punkt 5028
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8928
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk