NVDB DatakatalogTrafikanttilbud 527

Angir sted/område hvor det er en eller flere tilbud til trafikantene. Dette kan f.eks være bensinstasjon, verksted, tømmeanlegg for bobil osv.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100527
<>
Stedsangivelse 7907
<Tekst>
Geometri, punkt 5027
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk