NVDB DatakatalogFriksjonsmåling 526

Måling av vegoverflatens friksjon

Egenskapstyper

TotalDist 5732
Tall [m]
Timestamp 5697
Tall [msek]
MW Count 5729
Tall
Spor 11456
19496: Indre
19497: Mellom
19498: Ytre
Friction 5733
Tall
slip% 5728
Tall [%]
Akselerasjon 5730
Tall [G]
Pressure 5731
Tall [bar]
EnvTemp 5738
Tall [ºC]
OilTemp 5739
Tall [ºC]
Type 7911
10081: Variabel slippmåling
10082: Fast slippmåling
SurfTemp 5740
Tall [ºC]
Rosita_id 9116
Tekst
TW Speed 5741
Tall [km/h]
MW Speed 5727
Tall [km/h]
F60 5734
Tall
My_min 5735
Tall
Sp 5736
Tall
R 5737
Tall
Måleformål 7912
18496: Initiell-2
18497: Initiell-3
10083: Referanse-1
10084: Kalibrering
10085: Forsøk
19493: Referanse-2
10086: Generelle målinger
19494: Referanse-3
18495: Initiell-1
Geometri, punkt 5026
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk